Кафедра соціології (КС), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги, 7к, к.505, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 26, 38 044 204 94 03,
Електронна пошта: kpi.sociology(at)i.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB
Завідувач кафедрою: доктор соціологічних наук, професор Кутуєв Павло Володимирович

Кафедра соціології є підрозділом провідного українського університету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (далі – КПІ). З моменту свого заснування в кінці 19-го століття, КПІ був локомотивом політики та практики модернізації й розвитку в регіоні. Протягом останнього десятиліття КПІ посідав перше або друге місце в рейтингах університетів України. Серед випускників КПІ є всесвітньо відомі вчені (такі як Сергій Корольов та Ігор Сікорський), українські політичні лідери, в тому числі кілька прем’єр-міністрів та голова Національного банку, а також лідери бізнесу. КПІ прагне стати Mасачусетськім інститутом технологій Східної Європи шляхом об’єднання передового досвіду в галузі природничих наук, інженерії, бізнесу і соціальних наук. Кафедра соціології має передовий досвід в галузях освіти та науки. Співробітники кафедри соціології викладають інноваційні дисципліни, засновані на передових дослідженнях. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проектах, спрямованих на моделювання та впровадження передбачень української економіки, питання корупції, ефективного управління, а також взаємозв’язку бізнес-освіти для інженерів з підприємництвом. Всеосяжна академічна тематики кафедри вивчає та спрямовує основну увагу на дослідження чинників та шляхів формування сучасних західних суспільств та перенесення їхнього досвіду в Україну.

Кафедра соціології є провідною навчальною та науково-дослідною установою в Україні, що працює з цілою низкою гострих соціальних питань та проблем, як локальних, так і глобальних. Співробітники кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях про сутність та перспективи модерну, а також модернізації. Викладачі кафедри досліджують ставлення українців до Європейського союзу, політики колективної пам’яті, політики ідентичності, вирішення конфліктів, електоральної поведінки і європейської інтеграції. Напрями наукових інтересів кафедри. Модерн, множинні модерни, питання розвитку та модернізації, історія соціальної теорії, сучасні соціологічні теорії, динаміка сучасної світ-системи, світ-системний аналіз, епістемологія соціології, методологія соціологічного дослідження, еволюція та трансформації національної держави, держава розвитку, вирішення конфліктів, соціальна нерівність, соціальна структура та стратифікація, процеси трансформації у Східній та Центральній Європі, міграція та вимушена міграція, інтеграція мігрантів та ВПО, правосуддя перехідного періоду, відновне правосуддя, соціальні, культурні та політичні ідентичності в Україні та країнах ЄС, гендерні ідентичності та гендерні конфлікти, ціннісні орієнтації, європейська інтеграція та європейська ідентичність, економічна соціологія, включаючи соціологію підприємництва, медіація, дослідження миру та конфліктів.

Професорсько-викладацький склад кафедри соціології часто з’являється на національному та міжнародному ТБ, щоб прокоментувати українську, європейську та світову політику. Кафедра соціології пропонує безліч курсів, починаючи від традиційних навчальних дисциплін (наприклад, соціологічної теорії, методології та методів дослідження) до курсів, що забезпечують унікальний досвід та розуміння Східної Європи і посткомуністичних країн, в тому числі нерівності, міграції, колективної свідомості та громадських рухів. Кафедра соціології регулярно проводить конференції з історичній соціології модерну та модернізації; на кафедрі регулярно відбуваються

Кафедра соціології пропонує ступінь бакалавра, магістра та доктора соціологічних наук. Кафедра соціології тісно співпрацює з національними та глобальними роботодавцями. Студенти кафедри беруть участь в різних міжнародних програмах обміну.

  • Зав. кафедри доктор соціологічних наук, професор Павло Федорченко-Кутуєв
  • Тел.: +38 050 775 09 49
  • Емейл: p.kutuev@gmail.com

Кафедра соціології також розробляє дослідницьку тематику: “Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі”