Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" (Телекомунікаційні науки) представляє статті, що відображають нові наукові результати в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій.

До публікації приймаються матеріали, що репрезентують результати оригінальних науково-технічних досліджень і розробок, неопублікованих і не призначених для публікації в інших виданнях. Журнал відображає наукові досягнення за такими напрямами:

  • Теорія телекомунікацій та обробка сигналів
  • Побудова сучасних і перспективних мереж
  • Бездротові технології та системи
  • Управління в системах та мережах телекомунікацій
  • Моделювання та оптимізація систем і мереж
  • Програмні засоби та інформаційні ресурси телекомунікацій
  • Кабельні та волоконно-оптичні системи
  • Мікрохвильова техніка та терагерцеві технології
  • Історія телекомунікацій

Зміст статей має відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу. До публікації приймаються матеріали англійською, українською та російською мовами.

Адреса редакції: 2, Індустріальний пров., к. 604, м. Київ, 03056, Україна, Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
Контактні телефони: тел. (+38 044) 204-83-13, (+38 044) 204-91-21
E-mail: e-mail telesc.kpi[at]gmail.com
URL: http://infotelesc.kpi.ua
Старі номери міжнародного журналу "Telecommunication sciences" - http://telesc.kpi.ua/
ISSN(Print): 2312-4121
ISSN(Online): 2411-2976
Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціальністю 172 (Телекомунікації та радіотехніка)