Кафедра телекомунікацій (ТК), Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, к.410, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 23,
Електронна пошта: its_tk(at)ukr.net
Сайт: , мобільна версія

Кафедра телекомунікацій - це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який декілька років поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна».

Науковий керівник кафедри - академік НАНУ, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки

Ільченко Михайло Юхимович

ел. пошта: golovavr@kpi.ua

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор, почесний зв'язківець України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. Глушкова В.М. НАН України, член Академії Інженерних Наук України

Кравчук Сергій Олександрович

ел. пошта: sakravchuk@ukr.net | tk-its@kpi.ua

тел. +38 066 1736953

Тут навчають не тільки на «айтішника», а й на «комунікаційника», інтегруючи знання інформаційних та телекомунікаційних технологій, тобто, вчать як обробляти інформацію та як її передавати. Навчають систематично, ретельно підбираючи для освітньої програми кафедри (Інженерія та програмування інфокомунікацій) свій набір курсів (із задіянням онлайн курсів провідних міжнародних університетів Стенфорд, Массачусет та ін.), а кожен курс, в свою чергу, складається з найнеобхідніших дисциплін і тем для успішного оволодіння спеціальністю. На всіх курсах поєднуються теоретичні знання з їх практичною апробацією, та значною науково-дослідною роботою кафедри.

Зазначимо, що знання та вміння фахівця з інфокомунікаційних технологій приблизно наполовину - це інформаційні технології (програмування, налаштування, конфігурація, адміністрування, використання інфокомунікаційних систем, мережного обладнання та протоколів) і наполовину - знання принципів роботи, вміння проектування телекомунікаційних систем та мереж, спеціалізованих програмних платформ та комплексів, методів протидії хакерським атакам. При цьому основними галузями інфокомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв'язок, мережі передачі даних (безпроводові, оптоволоконні і т.д.), супутникові системи зв'язку, мультимедійні системи, зв'язок, електронний банкінг, системи штучного інтелекту, віртуальної реальності, інтерент-речей та ін.

  Кафедра телекомунікацій готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:
  • 1-й рівень (Бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
  • 2-й рівень (Магістр) - 1 рік 9 місяців, 1 рік 4 місяці;
  • 3-й рівень (Доктор філософії) - 4 роки.

  “Інженерія та програмування інфокомунікацій”

  Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 6 професорів; 11 доцентів; 7 старших викладачів. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 9 лабораторій, які обслуговують штатні співробітники навчально-допоміжного персоналу.