Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, вул. Політехнічна 37, к.209, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 39,
Електронна пошта: toe209(at)gmail.com
Сайт:

На факультеті електроенерготехніки та автоматики на кафедрі теоретичної електротехніки в рамках спеціальності 141-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відкрито нову, сучасну та перспективну спеціалізацію «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ». Це одна з найбільш конкурентноспроможних та перспективних спеціалізацій в технічних вищих навчальних закладах. Обравши цю спеціалізацію Ви забезпечите себе цікавою, творчою та стабільною роботою.

Сфера роботи наших фахівців охоплює галузь електроенергетики, електротехніки, електромеханіки – найбільш стабільних та перспективних областей діяльності людини, що забезпечує постійний прогрес та розвиток.

Спеціалізація надає своїм випускникам широкі знання у політехнічній освіті на основі комп’ютерно-інтегрованих технологій, які орієнтовані на застосування засобів автоматизації у високотехнологічних галузях. З 1-го курсу студенти вивчають сучасні мови програмування, а також програмування мікропроцессорів. Це забезпечить високу кваліфікацію та високу оплату праці наших фахівців.

Студенти старших курсів за власним бажанням можуть отримати другу вищу економічну та військову освіту, підвищуючи тим самим свій рейтинг на ринку праці. Всім іногороднім студентам надаються місця в гуртожитку блочного типу № 18 (дві окремі кімнати с душем та туалетом) на території студмістечка університету.

Головні наукові напрямки:

  • моделювання та аналіз нестаціонарних електромагнітних процесів та імпульсних струмів в гетерогенних середовищах і електротехнічних об'єктах та вплив таких процесів на життєдіяльність людини;
  • розробка мікро- і нанотехнологій для енергетики, порошкової металургії та комунального господарства.

Професори кафедри готують кандидатів та докторів технічних наук за спеціальностями: 05.09.05 (теоретична електротехніка), 05.09.03 (електротехнічні комплекси та системи) та 05.09.12 (напівпровідникові перетворювачі).

Практична підготовка студентів на кафері ТОЕ проводитья у 8 лабораторіях. Створено дистанційний курс, розроблені методичні матеріали для проведення практичних та лабораторних занять у комп'ютерних класах інших кафедр. На кафедрі працюють методичний та науковий семінари. Щорічно для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського організується олімпіада з теоретичних основ електротехніки.