«Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті» - журнал для наукових та технічних спеціалістів водної та суміжною з нею галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів та викладачів ВУЗів. У журналі особлива увага приділяється питанням науково-технічного обґрунтування процесів підготовки води та їх практична реалізація, науковим аспектам проблем якості води та водоочищення.

Засновниками журналу є Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського” та Українська Водна Спілка. До Редакційної колегії журналу увійшли провідні вчені та спеціалісти в галузі водопідготовки та водоочищення як України, так і інших країн світу.

За тематичним спрямуванням науково-технічний вісник, в міру наповнення його статтями зі спеціалізованим нахилом, буде цікавим як для широкого загалу, так і для представників конкретних науково-технічних сфер, зокрема спеціалістів, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

В редакційну колегію журналу входять провідні вчені та спеціалісти в області водопідготовки та водоочищення, як України, так і інших країн.

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями:
101 - Екологія
102 - Хімія
161 - Хімічні технології та інженерія

Журнал індексується в Google Scholar, Ulrih's Periodicals Directory, журнал входить в master list реферативної бази Copernicus.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
З 2018 року журнал приймає статті ВИКЛЮЧНО англійською мовою.
ISSN: 2521-151X