Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів (ЗФМФП), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Берестейський 37к, к.205, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 24,
Сайт:

Кафедра фізики була створена у складі Київського політехнічного інституту одночасно з його створенням у 1889 році. Засновником кафедри був Георгій Георгійович Де-Метц.

В 1982 році кафедра загальної фізики була поділена на три кафедри: кафедру загальної та експериментальної фізики, кафедру загальної та теоретичної фізики та кафедру загальної фізики і фізики твердого тіла (зав. кафедрою професор Бєлоус М.В.).

З 1996 року кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла (ЗФФТТ) входить до складу Фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського і є випускаючою кафедрою.

В 2022 році кафедру реорганізовано у Кафедру загальної фізики та моделювання фізичних процесів (ЗФМФП)