Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, технології, екологія" видається з 1999р.
Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 4135 від 30.03.2000

Адреса редакції: 03056, Україна, м.Київ, вул.Борщагівська, 115, к.315
E-mail: sekrep@lll.kpi.ua (технічний секретар Ханенов Ярослав Іванович)
тел. (38-044) 204-85-14
Мова видання – українська, англійська
Періодичність – 4 номери на рік

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Науковий напрямок – енергетика та енергоефективність. До друку приймаються оригінальні статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

Результати наукових досліджень авторів у вигляді оформлених статей можуть бути подані до наступних рубрик журналу:

 1. Глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека.
 2. Енергетика сталого розвитку.
 3. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі.
 4. Енергетичні системи та комплекси.
 5. Лібералізовані ринки енергії.
 6. Smart Grid системи та технології.
 7. Енергетична ефективність та енергозбереження. Енергетичний менеджмент та аудит.
 8. Технології та обладнання в енергетиці.
 9. Моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням.
 10.  Економічні аспекти енергетики.
 11. Системні еколого-енергетичні дослідження.
 12. Екологічні проблеми в енергетиці