Освітній процес в університеті спрямовано на формування всебічно розвиненої особистості та охоплює як навчання в усіх його формах з метою формування професійних знань та умінь, так і розвиток соціальних навичок та творчих здібностей. Цьому сприяють аудиторні заняття, програми академічної мобільності, дуальна освіта, участь в олімпіадах і конкурсах наукових робіт, в гуртках, спільна реалізації соціальних проектів, розвиток соціальної відповідальності, розуміння важливості надання підтримки і взаємодопомоги, необхідності дискусії та пошуку компромісів в різних життєвих ситуаціях, громадське служіння, заняття спортом та участь в художній самодіяльності.

Допомогти, підтримати і спрямувати студентів в усій багатогранності освітнього процесу - ось головні завдання Департаменту навчально-виховної роботи, який опікується цілим рядом напрямів навчального та позанавчального життя: