Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» заснований у 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II і є національним самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом дослідницького типу. КПІ ім.Ігоря Сікорського акредитований за статусом вищого навчального закладу IV рівня і має право на провадження освітньої діяльності з метою підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

  • Офіційна повна назва університету – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Офіційна скорочена назва – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітня діяльність здійснюється на підставі ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки України 09.09.2014.

Свідоцтво про державну реєстрацію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Поштова адреса Університету: проспект Берестейський 37, м. Київ, Солом’янський район, Україна, 03056
Юридична адреса Університету: 03056, м. Київ, Солом’янський район, проспект Берестейський, 37.
Довідка телефонної станції: +380 44 204 9494
Факс: +380 44 204 9788
E-mail: mail[at]kpi.ua
URL: https://kpi.ua

Керівні органи