Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Дати проведення

Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Жовтень Листопад Грудень

Загальний перелік


🍀🍀🍀


🍀🍀🍀

Описи

🍀

Назва НТЗ
Англомовний варіант назви
Місце проведення
Термін проведення
ПІБ відповідального, телефон, факс, e-mail
сайт конференції

🍀

Лютий

🍀

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі»

«Ukrainian language and interethnic communication in a globalized world»

ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури.
пр. Берестейський, 37, корпус 7

14 лютого 2024

Решетилов К.В.
(044)280-19-62
9498@i.ua

🍀

Березень

🍀

XХ (ХХХII) Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»

XX (XXXII) International Scientific and Practical Conference "International Scientific technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency"

ФММ
корп. 1, ауд. 244
21-22.03.2024
Петренко К.В.,
(044)204-98- 60
istc@ukr.net

🍀

👨‍🎓 XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «ALMA MATER – КПІ ім. Ігоря Сікорського»

“ALMA MATER – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови.
пр. Берестейський 37, корпус 7

22 березня 2024

Андрущенко І.О.
(095)497-98-56; (044)406-81-01
ktppam@ukr.net

🍀

👨‍🎓 Аспірантські читання імені професора Артура Веніаміновича Праховника

НН ІЕЕ

25-26 березня 2024

Коцар О.В.
тел./факс (067)370-53-61;
kovpers@ukr.net

🍀

👨‍🎓 Всеукраїнська конференція молодих вчених «Інтелект молоді. Раціональне природокористування та сучасні енергоефективні технології – 2024» з міжнародною участю

НН ІЕЕ

березень-травень 2024

Бойченко С.В.,
(093)457-01-13,
chemmotology@ukr.net

🍀

Квітень

🍀

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення»

ІІI International scientific and practical conference “Library Development Strategies: From Idea to Implementation”

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського
пр. Берестейський 37, корпус 7

9-13 квітня 2024
Світлана Барабаш
+38 (044) 204 83 33; +38 (098) 890 23 31
conference.library.kpi@gmail.com
Сайт конференції: https://strategylibrary.kpi.ua/2024/

🍀

👨‍🎓 ХVІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Людина як суб'єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”

“A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Trends in Philology, Translation and Foreign Language Teaching”

ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
пр. Берестейський 37, корпус 7

12 квітня 2024

Андрущенко І.О.,
(095)497-98-56,
Скобнікова О.В.
(044)406-81-01
ktppam@ukr.net

🍀

👨‍🎓 XXII Міжнародна Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти"

XXII International Youth Scientific and Practical Conference "History of the Development of Science, Technology and Education"
ФМФ
18 квітня 2024
доц. КЗФ ФМФ Пономаренко Лілія Петрівна, тел.+380672796629
e-mail: ponomarenko.lilia@lll.kpi.ua
Співорганізатори заходу: Румунія, США; ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України"; Рада молодих вчених при МОН; Державний Політехнічний музей імені Бориса Патона; Науково технічна бібіліотека ім.Г.І. Денисенка
https://kzf.kpi.ua/vysoki-tekhnolohii-ta-suchasni-vyklyky-xxii-mizhnaro…
🍀

Міжнародна науково-технічна конференція "Іновації та діджиталізація в енергоефективності та декарбонізації"

НН ІЕЕ

23-25 квітня 2024

Бориченко О.В.,
(093)116-89-44,
borichenko_olena@ukr.net

🍀

XIІ міжнародна науково-практична web-конференція «Композиційні матеріали»

XIІ International scientific and practical WEB-conference «Composite materials»

ХТФ, Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
корп. 21

25-26 квітня 2024

Мельник Л.І.
(044)204-97-96, (063)723-81-79,
Luba_xtkm@ukr.net

http://IWCcm.kpi.ua

🍀

VIІ Круглий стіл «Сучасні тенденції фонетичних досліджень»

“Current Tendencies in Phonetic Studies”

ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
пр. Берестейський, 37, корпус 7

26 квітня 2024

Дегтярьова Євгенія Олександрівна
(098)763-44-87

Калита Алла Андріївна
(097)739-75-50

Тараненко Лариса Іванівна
(050)353-52-34

Лазебна Олена Анатоліївна
(096)454-84-84
larysataranenko@gmail.com

(робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, іспанська)

🍀

VIІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності»

ФММ, Кафедра міжнародної економіки
корп. 1

26 квітня 2024

Войтко С.В.,
(044)204-91-03,
s.voytko@kpi.ua

Петренко Катерина Валеріївна,
(044)204-98-60

🍀

VI Міжнародна конференція з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм ICCSEEA2024

ICCSEEA2024: The 6th International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications

The 7th International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2024) will be held on April 27–28, 2024, in Kyiv, Ukraine. The ICCSEEA2024 will bring together the top researchers from the Asian Pacific Nations, North America, Europe, and around the world to exchange their research results and address open issues in computer science, engineering, and education applications. The official conference language is English, and all the papers need to be written and presented in English

27-28 квітня 2024

Дичка І.А.
тел.: (044)204-81-15, (044)204-91-13
dychka@pzks.fpm.kpi.ua

iccseea@uacnconf.org
https://www.icics.net/conf/2023/ICCSEEA2023

🍀

Х Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

ІХФ, Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

квітень 2024

Ковалюк Д.О.
(067)938-09-80
akit@kpi.ua

🍀

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2024" (ПТ-2024)

ХVІІІ International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2024» (МСТ-2024)

НН ІТС

квітень 2024

Ільченко М.Ю - співголова конференції
(044)204-96-80, golovavr@kpi.ua

відп. Новогрудська Ріна Леонідівна
rinan@ukr.net, тел. (097)931-94-19

http://www.its.kpi.ua/conferences/
http://conferenc.its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua/proc/
http://conferences.uran.ua/

🍀

ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2024)

ХVІ International Scientific Conference conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2024)

НН ІТС

квітень 2024

Ільченко М.Ю - співголова конференції
(044)204-96-80,
golovavr@kpi.ua

відп. Якорнов Євген Аркадійович
yakornovits@gmail.com
(097)223-59-05

https://its.kpi.ua/uk/MNTK%20PT%202023

http://conferenc.its.kpi.ua

🍀

👨‍🎓 ХХІV Міжнароднаконференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки факультету соціології і права»

XXIV International Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists "Science Days of the Faculty of Sociology and Law"

ФСП
проспект Берестейський 37, корп.7.

квітень 2024

Перга Ю.М.
(044)204-90-20
(093)824-43-07
yperga@gmail.com

🍀

Травень

🍀

Науково-технічна конференція "Енергетика. Екологія. Людина"

НН ІЕЕ

13-15 травня 2024

Босак А.В.,
(050)729-50-67,
allabosak@lll.kpi.ua

🍀

👨‍🎓 Всеукраїнська науково-методична конференція з участю студентів "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки"

НН ІЕЕ

15 травня 2024

Полукаров Ю.О.,
(050)385-43-88,
polukarov@ukr.net

http://confopcb.iee.kpi.ua

🍀

👨‍🎓 VІ всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті»

РТФ
пр. Берестейський 37, корп. 17, кім. 310;

15-16 травня 2024

Головня В.М.
(097)291-26-15
vika_golovnia@ukr.net

r.electronik.rtf.kpi@gmail.com, r.electronik@kpi.ua

https://rtf.kpi.ua/nauka/konferencziyi/

🍀

IX міжнародна конференція з енергетичних Smart систем.

2024 IEEE 9th International Conference on Energy Smart Systems.

НН ІЕЕ

15-17 травня 2024

Денисюк С.П.
тел./факс (050)440-69-89, (044)204-85-14

ess@ieee.org.ua

https://ess.ieee.org.ua/

🍀

👨‍🎓 ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Теоретичні і прикладні проблеми фізики. математики та інформатики.

НН ФТІ

16-17 травня 2024

Василенко О.Д.,
(050)942-72-22
vaaled4617@gmail.com/

http://conf.ipt.kpi.ua/

🍀

IХ Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти»

9th International Scholarly Research-to-Practice Conference “Discourse of professional and creative communication: Linguistic and cultural, cognitive, translation-related, and methodological perspectives”

ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
пр. Берестейський, 37, корпус 7.

16-17 травня 2024

Воробйова О.П.
(095)871-93-78,

Тараненко Л.І.
(050)353-52-34

Скобнікова О.В.
(099)647-07-55

Лазебна О.А.
(096)454-84-84

Чайковська О.Ю.
(063)853-12-93

Майєр Н.В.
(050)358-21-42

Буць Ж.В.
(097)434-15-29

ktppamm@gmail.com
kafedra2009@ukr.net
ktppfm@ukr.net
(044)406-81-01
Факс: (044)406-81-01
ktppam@ukr.net

🍀

VІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти”

VІ International Scientific Conference “Current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education”

ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №2.
пр. Берестейський, 37, корпус 7

17 травня 2024

Лавриш Ю. Е.
(044)204-85-37
yulavrysh@gmail.com, kamts2@ukr.net

🍀

XXV ювілейна Міжнародна науково-практична онлайн – конференція “Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті”

XXV jubilee International scientific and practical online conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century"

ФЕА

22.05.2024-24.05.2024

Завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, доцент, д.т.н. Будько В.І.,
 (044)204-81-91, (050)249-25-91,
solar_budko@ukr.net

https://www.ive.org.ua/?page_id=4895&lang=uk

🍀

І Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у біомедичній інженерії та технологіях (IC IBMET 2023)»

1st International Conference on Innovations in Biomedical Engineering and Technologies (IC IBMET 2023)

ФБМІ

23-24 травня 2024

Голембіовська Олена Ігорівна
(067)234-22-48
icibmet@gmail.com

🍀

Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle».

пр. Берестейський, 37

24-25 травня 2024

Щербина Олександр Андрійович
(097)999-91-28, 
moodlemoot@i.ua

🍀

Теоретична і прикладна кібербезпека

НН ФТІ

30-31 травня 2024

Ланде Д.В.,
(067)466-89-17,
d.lande@kpi.ua

🍀

ХХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи»

International scientific and technical conference "DEVICE BUILDING: status and prospects"

ПБФ

травень 2024

Клочко Тетяна Реджинальдівна,
(097)391-89-30,
klochko_tr@ukr.net

http://conferencepb.kpi.ua

🍀

👨‍🎓 ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Погляд у майбутнє приладобудування”

ПБФ

травень 2024

Лакоза Сергій Леонідович,
(044)204-96-18,
s.lakoza@kpi.ua

🍀

👨‍🎓 VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2024)»

ФІОТ

травень 2024

Родіонов П.Ю.
pavlo.rodionov-fiot@lll.kpi.ua

Баклан І.В.
iaa@ukr.net

https://softtech.kpi.ua/

🍀

V Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи»

V International scientific and practical conference “History, culture, memory in scientific dimension: nowadays and future”

ФСП, Кафедра історії

травень 2024

Костилєва С.О., Тарнавський І. С., Кізлова А. А.
тел: роб.(044)204-90-23 (85-84)

🍀

XXIV Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта»

XXIІІ International Scientific Conference «Progressive technics, technology and engineering education»

НН ММІ

корп. 1

травень-червень 2024

Саленко О.Ф.
068-659-47-95
salenko2006@ukr.net

conf-mmi@ukr.net

https://conf.mmi.kpi.ua/

🍀

Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

International Scientific Conference «Fluid mechanics in engineering practice»

НН ММІ
корп. 1

травень-червень 2024

Коваль О. Д.,
тел.: 099-713-47-37,
koval_a_d@ukr.net

http://conf.pgm.kpi.ua

🍀

ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском і якості фахової освіти»

 ХІІІ International Research And Technology Conference « Theoretical and practical problems in metal forming and respective education quality»

НН ММІ
корп. 1

травень -червень 2024

Холявік О.В.
(097)928-20-44,
(044)204-80-33
k_OMD@ukr.net

http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_omb/index/index

🍀

👨‍🎓 ХV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні»

ХV International scientific conference of young scientists and students «Innovations of youth in mechanical engineering»

НН ММІ
корп. 1

травень -червень 2024

Фролов В. К.
(044)204-81-06
v.k.frolov@gmail.com

http://imm-mmi.kpi.ua

🍀

Червень

🍀

І Міжнародна наукова конференція «Цифрова інклюзивність у викладанні англійської мови»

І International Scientific Conference “Digital Inclusion in English Language Teaching”

ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3,.
пр. Берестейський, 37, корпус 7

14 червня 2024

Корницька Ю. А.
(044)204-82-05
kamgs3@kpi.ua

🍀

Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'язку

ХІІ ІЕЕЕ International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom'2024)

кожен рік інша країна (за умови карантину віртуальна)

червень 2024

Якименко Ю.І. – співголова конференції
Ільченко М.Ю. - почесний голова конференції
(044)204-96-80,
golovavr@kpi.ua

Відп. Глоба Лариса Сергіївна
(050)526-15-12
general co-chairs lgloba@its.kpi.ua; lgloba@hotmail.com

https://blackseacom2023.ieee-blackseacom.org/

🍀

Innovative Mining and Resources Solutions (IMRS)

НН ІЕЕ

червень-липень 2024

Зуєвська Н.В., Ган О.В.,
WhatsApp (067)763-23-87,
gelena170283@gmail.com

Вапнічна В.В.
v.vapnichna@kpi.ua

🍀

Липень

🍀

Наукова літня школа "Передові технології інфокомунікацій"

НН ІТС

Липень 2024

відп. Новогрудська Ріна Леонідівна
(097)931-94-19
rinan@ukr.net

Лісовський Констянтин
k.lisovskyi-2024@kpi.ua

http://conferenc.its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua/proc/
http://conferences.uran.ua/

🍀

Жовтень

🍀

Міжнародна конференція з системного аналізу та інтелектуальних обчислень(SAIC-2024)

IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC-2024)

НН ІПСА

01–04 Жовтня 2024

Заст. дир. ННІПСА Н.Д.Панкратова
natalidmp@gmail.com

http://saic.ieee.org.ua

🍀

Міжнародна науково-технічна конференція та навчально-методична конференція Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку-PEMS'24

НН ІЕЕ

16-18 жовтня 2024

Дерев'янко Д.Г.
тел./факс: (099)201-82-66, (044)204-96-93

pems@kpi.ua

http://pems.kpi.ua

🍀

IV Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Корпус та дискурс»

Corpora and Discourse

ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1
пр. Берестейський, 37, корпус 7

27 жовтня 2024

Олізько Ю.М., Павленко О.В., Гурєєва Л.В.
(044)204-81-99
fl.kamts.1@gmail.com, corporadiscourse.kpi@gmail.com

🍀

ІІ Міжнародна осіння школа "Моделювання, аналіз даних, цифрові технології в економічних дослідженнях"

II International autumn school «MODELING, DATA ANALYSIS AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECONOMIC RESEARCH»

ФММ, кафедра економічної кібернетики
вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.216.

28.10-01.11.2024

Бояринова К.О., д.е.н., проф. завідувач кафедри економічної кібернетики.
 (044)204-85-07
ec.fmm@kpi.ua

🍀

👨‍🎓 XVIIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики»

XVIIІ International Scientific Conference of young scientists, graduate students and students "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics"

ФЕА

21.10-01.11.2024

Заступник декана ФЕА з наукової роботи, доцент, к.т.н. Троценко Є.О.,
 (044)204-85-77; (095)792-28-74,
trotsenko-fea@lll.kpi.ua;

старший викладач кафедри електромеханіки Котлярова В.В.,
(050)995-20-28
sharik_2004@ukr.net

http://jour.fea.kpi.ua

🍀

Листопад

🍀

👨‍🎓 Міжнародна науково-методична конференція з участю студентів "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки"

International Scientific and Methodical Conference with the Participation of Students "Problems of Labour Protection, Industrial and Civil Safety"

НН ІЕЕ

13 листопада 2024

Мітюк Людмила Олексіївна,
(050)364-63-97
luda2010703@gmail.com

http://confopcb.iee.kpi.ua/proc/issue/archive

🍀

👨‍🎓 Х Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн конференція «Визначні досягнення в науці та техніці»

‘Significant Achievements in Science and Technology'

ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1
пр. Берестейський 37, корпус 7

14 листопада 2024

Ахмад І. М., Мойсеєнко С.М.
(044)204-81-99
fl.kamts.1@gmail.com
stud.autumnconf@gmail.com

🍀

ІV Міжнародна науково-практична конференція «БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Теорія, практика, перспективи”

BIOSAFETY AND MODERN REHABILITATION TECHNOLOGIES. Theory, practice, perspectives)

ФБМІ

14-15 листопада 2024

Худецький Ігор Юліанович
(044)204-85-74, (067)283-00-11
biosafetymodern@gmail.com

🍀

XXIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор зростання національної економіки»

ХХІІІ International Applied and Theoretical Research Conference “Entrepreneurship development as national economy growth factor”

ФММ, Кафедра економіки і підприємництва,
пр. Берестейський, 37, корпус 7, ауд. 522

20.11.2024

Погребняк А.Ю. к.е.н., доц,
(044)204-98-58
conf.keip@ukr.net

🍀

XXII Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"(MPZIS-2024)

XXII International scientific-technical conference “Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems (MPZIS-2024)

м. Дніпро

20-22 листопада 2024

Н.Д.Панкратова Заст. дир. ННІПСА
natalidmp@gmail.com

http://mpzis.dnu.dp.ua/

🍀

👨‍🎓VII науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів)

НН ІЕЕ

20-22 листопада 2024

Коцар О.В.
тел./факс (067)370-53-61;
kovpers@ukr.net

🍀

👨‍🎓XХV Міжнародна науково-практична онлайн конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука та техніка ХХІ століття»

“Science and Technology of the XXI Century”

ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №2.
пр. Берестейський 37, корпус 7

23 листопада 2024

Лавриш Ю.Е., Фещук А.М.,
(044)204-85-37
kpiconf@ukr.net

🍀

👨‍🎓 XVIІ науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Прикладна математика та комп'ютинг" (ПМК-2024)

ФПМ

25-27 листопада 2024

Дрозденко Л.В.
Тел.: (044)204-81-15, (044)204-91-13 Факс: (044)204-81-15
dlv1973@ukr.net

http://pmk.kpi.ua

🍀

ІII Всеукраїнська науково-практична конференція «Системні науки та інформатика»

НН ІПСА

24-28 листопада 2024

Зав. каф. ММСА О.Л.Тимощук
(044)204-97-07
моб. (093)437-89-14
tymoshchuk.oksana@lll.kpi.ua

https://t.me/oxatim

🍀

ХІІI Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи» РТПСАС-2024

International Scientific and Technical Conference “Radio Engineering Problems, Signals, Devices and Systems” RTPSAS'2024

РТФ
пр. Берестейський 37, корп. 17, кім. 310

27-28 листопада 2024

Мартинюк Сергій Євстафієвич,
(066)298-37-00

rtpsas.rtf@gmail.com
rtpsas@kpi.ua

http://rtpsas.rtf.kpi.ua

🍀

Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо'2024)

2024 IEEE 7th International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (IEEE UkrMiCo'2024)

НН ІТС

28.11-02.12.2024

Ільченко М.Ю. - науковий керівник конференції
(044)204-96-80,
golovavr@kpi.ua

відп. Уривський Л.О.
(097)317-17-58
leonid_uic@ukr.net

https://ukrmico.ieee.org.ua/
https://submission.ieee.org.ua/index.php/UkrMiCo2023/index

🍀

Грудень

🍀

ХІХ Всеукраїнська науково- практична конференція «Автоматизація та ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

ФММ
корп. 1

05-06.12.2024.

Петренко Катерина Валеріївна,
(044)204-98-60

🍀

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

XVIІI International scientific-practical conference "Modeling and forecasting of economic processes"

ФММ, Кафедра економічної кібернетики
вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.216

5.12.2024

Бояринова К.О., д.е.н., проф. завідувач кафедри економічної кібернетики,
(044)204-85-07,
ec.fmm@kpi.ua

http://mpep.fmm.kpi.ua

🍀

👨‍🎓 XIII Міжнародна студентська науково-практична конференція «Наука в Україні та за кордоном: вчора, сьогодні, завтра»

Ukrainian and foreign science: yesterday, today, tomorrow

ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3.
пр. Берестейський 37, корпус 7.

6 грудня 2024.

Корницька Ю.А.
(044)204 82 05
kornitska.kpi@gmail.com

🍀

👨‍🎓ХХVІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Україна: історія, культура, пам'ять»

ФСП, Кафедра історії,

грудень 2024

Чолій С.В.
(044)204-90-23 (85-84)
kafhistory_ntuu_kpi@ukr.net

Булка Олег В'ячеславович
тел: роб. (044)204-85-84
konfhist_kpi_2020@ukr.net

🍀

👨‍🎓 VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2024)»

ФІОТ

грудень 2024

Родіонов П.Ю.
pavlo.rodionov-fiot@lll.kpi.ua

Баклан І.В.
iaa@ukr.net

http://softech.com.ua

🍀

👨‍🎓 Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні»

ПБФ

грудень 2024

Лакоза Сергій Леонідович,
(044)204-96-18,
s.lakoza@kpi.ua

Долучення Розмір
2024-seminar.pdf (623.26 КБ) 623.26 КБ
Дата події