Загальна інформація:

Департамент міжнародного співробітництва діє у відповідності до Законів України:

 • «Про вищу освіту» (Розділ ХІІІ "Міжнародне співробітництво");
 • «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 • та інших складових законодавчого поля України в сфері міжнародної, в тому числі – зовнішньоекономічної діяльності.

Основними завданнями департаменту є:

 • Координація міжнародної складової діяльності Університету за всіма напрямами, надання комплексної допомоги підрозділам в її розвитку.
 • Забезпечення розвитку міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського в реалізації «Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки».
 • Впровадження в практику КПІ ім. Ігоря Сікорського актуальних ідей трансформацій системи Європейської зони вищої (технічної) освіти та Європейського дослідницького простору.
 • Здійснення заходів із метою збільшення кількості проєктних пропозицій, що їх подають кафедри до міжнародних програм у сфері освіти і науки з метою збільшення надходжень до бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародних джерел.
 • Координація участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в асоціаціях та партнерствах європейських університетів, включно з контролем за дотриманням зобов’язань.
 • Пошук, аналіз і відбір пропозицій від зарубіжних партнерів за критерієм їх інвестиційної привабливості та їх реалізація.
 • Переговори із зарубіжними партнерами, укладання договорів, протоколів, меморандумів і т.і..
 • Протокольний супровід міжнародних заходів.
 • Поглиблення процесів інтернаціоналізації Університету.
 • Координація і контроль діяльності ЦМО, організація і ведення перемовин з питань навчання іноземних громадян в КПІ ім. Ігоря Сікорського, забезпечення вжиття заходів по збільшенню кількості іноземних громадян на навчання.
 • Впровадження міжнародних стандартів і проєктного підходу в міжнародну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація роботи, спрямованої на присутність КПІ ім. Ігоря Сікорського в міжнародних і національних університетських рейтингах.

ДМС спирається на роботу спеціалізованих дорадчих і робочих комісій, що діють на громадських засадах:

 • Заступники директорів інститутів, деканів факультетів з міжнародної діяльності.
 • Координаційна рада університету з поглиблення інтернаціоналізації.
 • Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання.
 • Робоча група по забезпеченню позитивної динаміки параметрів університету в світових рейтингах.
 • Комісія по виїздах у закордонні відрядження.
 • Секретаріат Національного номінаційного комітету України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку.

В структуру департаменту входять:

Керівництво департаменту

Проректор з міжнародних зв'язків: СИДОРЕНКО Сергій Іванович
Телефон: +38 044 204 9199 Факс: +38 044 204 9150
E-mail: sidorenko@kpi.ua
Директорка департаменту міжнародного співробітництва: КОВТУН Алла Василівна
Телефон/факс: +38 044 204 84 75
E-mail: a.kovtun@kpi.ua
Начальник відділу міжнародних зв'язків: ШИШОЛІН Андрій Павлович
Телефон/факс: +38 044 204 8381
E-mail: a.shysholin@kpi.ua
Начальник відділу координації міжнародної проєктної діяльності: ШУКАЄВ Сергій Миколайович
Телефон/факс: +38 044 204 80 19
E-mail: s.shukayev@kpi.ua
Начальниця відділу організаційного забезпечення міжнародної діяльності: ІЛЬЧЕНКО Дайяна Ігорівна
Телефон: +38 044 204 95 05
E-mail: protocol@kpi.ua
Начальниця відділу міжнародних освітніх рейтингів: ДОВГОПОЛ Євгенія Олександрівна
Телефон: +38 044 204 91 99
E-mail: e.dovhopol@kpi.ua