Навчання – одна з найголовніших складових студентського життя, воно закладає фундамент для майбутньої успішної кар'єри та розуміння свого місця в безмежному світі можливостей, які розкривають як під час університетського життя, так і після нього.

Основними документами, якими регулюється організація навчання, є Закон України «Про вищу освіту»  та «Про освіту», нормативні акти Міністерства освіти та науки України, нормативні акти та положеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського. В них висвітлені всі процедурні питання освітнього процесу:

  • проведення контрольних заходів,
  • формування індивідуальної освітньої території,
  • переведення студентів до КПІ ім. Ігоря Сікорського або інших закладів вищої освіти,
  • поновлення на навчання,
  • надання академічних відпусток та багато іншого.

Після вступу до університету студент стикається з новими для себе поняттями, наприклад: рейтингова система оцінювання, поточний, календарний та семестрові контролі, Електронний кампус, відрахування, поновлення і так далі. Розібратися з ними допоможуть такі документи:

Індивідуальний навчальний план та траєкторія навчання 

Рейтингова система оцінювання, поточний і календарний контролі:

Особові справи, документи студентів

Документи про вищу освіту та студентські квитки

Крім того, знайти відповіді на ряд типових запитань можна на сайті ДНВР.

Контакти: