Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах розпорядників інформації відповідно до вимог статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”  (Закон N 2939-VI):

Надання публічної інформації Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» здійснюється у відповідь на інформаційний запит у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Для оформлення інформаційного запиту необхідно звернутися

  • письмово: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37 (на конверті вказувати «Публічна інформація»),
  • електронна пошта: mail@kpi.ua
  • тел. 044-204-94-94
  • тел./факс 044-204-97-88

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.