В КПІ ім. Ігоря Сікорського студенти бюджетної форми навчання мають можливість отримувати стипендії трьох типів:

  • академічні,
  • соціальні,
  • іменні.

Академічні стипендії призначаються студентам за успіхи у навчанні на підставі рейтингу успішності. Студенти першого року навчання отримують академічну стипендію на підставі вступного конкурсного балу до першого семестрового контролю. Нарахування академічної стипендії переглядається після кожної сесії.

Правила і порядок формування рейтингу успішності студента визначається Правилами призначення академічних стипендій. Детальніше про розміри академічних стипендій.

Соціальні стипендії призначаються студентам-пільговикам на основі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії для призначення соціальних стипендій окремим категоріям студентів. Право на отримання  соціальної стипендії мають студенти, які навчаються за денною формою за державним замовленням та які не перебувають в академічній відпустці.

Порядок виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045. На сайті Департаменту навчально-виховної роботи розміщений порядок оформлення соціальних стипендій в університеті, а також їх розміри.

Іменні стипендії призначаються студентам-відмінникам, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, а також навчаються на бюджеті. Кандидатури на їх отримання визначаються стипендіальною комісією університету, яка здійснює свою роботу на підставі Положення про організацію роботи стипендіальних комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського та затверджуються Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До таких стипендій відносяться: академічна стипендія Президента України, Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, імені Ігоря Курчатова, іменна Верховної Ради України, соціальна Верховної Ради України. Призначення іменних стипендій здійснюється відповідно до наказу МОН.

Також в КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється стипендіальна підтримка талановитих та академічно успішних студентів шляхом виплати стипендій від компаній-партнерів нашого університету.

Контакти:

  • Керівник відділ: Драник Ольга Миколаївна;
  • Адреса: корпус 31, каб. 1-06;
  • Телефони: 204-94-16, 204-91-18;
  • e-mail: socviddil[at]kpi.ua;