Ректорат КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ректорат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - постійно діючий колегіальний робочий орган, який здійснює колегіальне керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення виконання законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підписка на Ректорат