Ректорат

Ректорат КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ректорат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - постійно діючий колегіальний робочий орган, який здійснює колегіальне керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення виконання законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ректорат 13 листопада

Навчальний процес

Освітній процес за очною та дистанційною формами навчання відбувається у штатному режимі. Розпочато роботу над розкладом випускних іспитів для магістрів у січні 2024 року.

Ректорат 9 жовтня

☑️ Навчальний процес

Триває перевірка присутності студентів на очних заняттях. Загалом пари відвідують близько 75% студентів, на деяких факультетах — до 100%.

На поточний навчальний рік заплановано акредитацію близько 90 освітніх програм.