Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Докладно про ВПІ
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

Докладно про ІАТ
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

ІАТЕ
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

ІЕЕ
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання

ІМЗ
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу

ІПСА


Навчально-науковий інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

ІСЗЗІ
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

ІТС
Навчально-науковий Механіко-Машинобудівний інститут

ММІ


Навчально-науковий Фiзико-Технiчний інститут

ФТІ


Інженерно-Xімічний Факультет

ІХФ
Приладобудiвний Факультет

ПБФ


Радіотехнічний факультет

РТФ


Факультет біомедичної інженерії

ФБМІ


Факультет біотехнології і біотехніки

ФБТ
Факультет електроенерготехніки та автоматики

ФЕА
Факультет Електронiки

ФЕЛ


Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки

ФІОТ


Факультет Лінгвістики

ФЛ


Факультет Менеджменту і Маркетингу

ФММ


Фізико-Математичний Факультет

ФМФм
Факультет Прикладної Математики

ФПМ


Факультет соцiологiї і права

ФСП
Хiмiко-Технологiчний Факультет

ХТФ
Спільний Українсько-Німецький Центр Машинобудування

СУНЦМ