Кристалічний стан речовин

Фільм розповідає про структуру та властивості кристалів. Висвітлюються властивості різних типів кристалічної решітки. Демонструється будова реальних кристалів, їх деформації. На завершення фільму розглядаються особливості використання чистих кристалів та їх дефектів. Зокрема, розглянуто роботу напівпровідників та загартування металів.

Властивості f-елементів – лантаноїдів і актиноїдів

Ми навіть не підозрюємо, як широко у повсякденному житті застосовуються метали, що називаються рідкісноземельними. Фільм розповідає про особливості їх будови та хімічні властивості. Ви дізнаєтеся, як виявляють ці елементи, розрізняють і розділяють. Також розповідається про сполуки деяких лантаноїдів із металами та застосування таких сполук у техніці. Велика увага у фільмі приділяється використанню актиноїдів у атомній енергетиці.

Виробництво азоту, аміаку та азотної кислоти

Виявивши азот, учені вважали його «позбавленим життя». Лише згодом було відкрито ту роль, яку він відіграє у живій природі. У фільмі розглянуто будову, хімічні властивості та промислове виробництво трьох речовин – азоту, аміаку та азотної кислоти. Наводяться приклади практичного використання цих речовин. У той же час оксиди азоту – це отруйні речовини, які утворюються при згоранні різного палива. Тож із фільму ви дізнаєтеся, яким чином понижують вміст оксидів азоту при викидах промислових газів.

Загальні властивості розчинів

У 1887 році Д.І.Менделєєв завершив широке дослідження, яке лягло в основу сучасних уявлень про розчини. Фільм розповідає про те, що відбувається при розчиненні різних речовин, зокрема про теплові, об’ємні ефекти, утворення нестійких сполук. Розглядається поняття розчинності, від чого вона залежить, що на неї впливає, як відбувається розчинення у воді твердих речовин і газів.

Ліпіди, або жири

Із фільму ви дізнаєтеся про різницю між простими і складними ліпідами, про їх будову і властивості, про виробництво рослинних жирів, склад та промислове виробництво мила і маргарину. Детально розглянуто реакції, які є базою для переробки жирів. А саме, гідрогенезація, гідроліз, омилення і переетерифікація.

Фільми підготовлено на основі кіноархіву відділу технічних засобів навчання НТУУ «КПІ».