Плідна праця науковців університету та їх досягнення регулярно відзначаються указами і розпорядженнями Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національною академією наук України та іншими нагородами.

Назва роботи Рік Співвиконавці від КПІ ім.Ігоря Сікорського
(П.І.Б., учене звання)
За роботу «Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів» 2021 ЛУГОВСЬКИЙ О. Ф., проф. ММІ, ВОЛОШКО С.М. зав.каф. ІМЗ  ім. Є.О. Патона НТУУ
За роботу «Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл» 2021 ГОРШКОВ В.М. проф. ФМФ, КУЗЬМИЧЄВ А.І. ФЕЛ
За роботу «Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки» 2021 ЧЕРНЯК М.Г. доц. ІАТ
За роботу «Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною» 2021 ЯНЧЕВСЬКИЙ І. В. проф.ММІ
За роботу «Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення» 2021 КАРПЕЦЬ М.В., зав.каф.ІМЗ  ім. Є.О. Патона
За роботу з проблем біомеханіки у галузі науки і техніки  2021 проф.КРИЩУК М. Г.,  доц.ШИДЛОВСЬКИЙ М.С. ММІ
За роботу "Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем" 2019 УРИВСЬКИЙ Л.О., д.т.н., завідувач кафедри ІТС
За роботу "Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень" 2019 ДОРОШЕНКО А.Ю., д.ф.-м.н., професор ФІОТ
За роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» 2018 ЩЕРБА М.А., д.т.н., доцент ФЕА
За роботу «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур» 2018 ТЕЛЕНИК С.Ф., д.т.н., декан ФІОТ РОЛІК О.І., д.т.н., завідувач кафедри ФІОТ
За роботу в галузі військової медицини 2018 НАЙДА С.А., д.т.н.,професор ФЕЛ
За роботу "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григорович Шевченко" (www.kobzar.ua) державна премія України в галузі освіти 2017 ГЛОБА Л.С., д.т.н., завідувач кафедри ІТС
За роботу "Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування" 2016 ЛОБОДА П.І., чл.-кор. НАН України, декан ІФФ
ТІТОВ В.А.
, д.т.н., завідувач кафедри ММІ
За роботу "Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки" 2016 БЕЗВЕСІЛЬНА О.М., д.т.н., професор ПБФ
За роботу "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" 2016 БІДЮК П.І., д.т.н., професор ІПСА
КАСЬЯНОВ П.О.
, д.ф.-м-.н., завідувач відділу ІПСА
За роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення" 2015 ПЕРЕСАДА С.М., д.т.н., завідувач кафедри ФЕА
За цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" 2015 ГОМОНАЙ О.В., д.ф.-м.н., професор ФТІ
За наукову роботу "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь" 2014

НДІ Телекомунікацій
КАЙДЕНКО М.М. – с.н.с.
ІВЛЄВ Ю.В. – провідний інженер

За роботу "Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування" 2013 АНТОНЮК В. С., д.т.н., професор ПБФ
За роботу "Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості" 2013 КАЛІНЧИК В.П. , к.т.н., доцент ІЕЕ;
ПРАХОВНИК А.В., д.т.н. ІЕЕ (посмертно)
За створення багатопроменевої антенної системи 2013 ДУБРОВКА Ф.Ф., д.т.н., завідувач кафедри РТФ,
ЛИТВИН М.М., н.с. РТФ
ЛИТВИН С.М., н.с. РТФ
ГЛУШЕНКО В.М., к.т.н. РТФ
КАМАЄВ В.С., к.т.н
За науково-технічну роботу в галузі приладобудування 2013 КОЛОБРОДОВ В.Г., д.т.н., завідувач кафедри ПБФ
За наукову роботу "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання" 2012 КЄСОВА Л.О. , д.т.н., професор ТЕФ
Наукова робота в галузі телекомунікацій 2012 ЛИСЕНКО О.І., ІТС
За цикл підручників "Основи теорії кіл". "Електродинаміка та поширення радіохвиль"
 • Основи теорії кіл. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2004. - 436 с.
 •  Основи теорії кіл. - Ч.2. Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2006. - 668 с.
 •  Електродинаміка та поширення радіохвиль. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2009. - 286 с.
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль. – Ч. 2., Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2010, – 435 с
2012 РИБІН О. І., д.т.н., професор, декан РТФ
ВУНТЕСМЕРІ В.С., к.т.н., доцент РТФ
За роботу "Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі" 2012 ШМИРЬОВА О.М., д.т.н. ФЕЛ (посмертно)
За участь у роботі "Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі" 2012 ЗІНЧЕНКО О.О., к.ф.-м.н ІТС (посмертно)
За наукову роботу в галузі інформаційної безпеки 2011 ОЛЕКСІЙЧУК А.М., д.т.н., доцент ІСЗЗІ
За цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" 2011 ЗАЙЧЕНКО Ю.П., д.т.н., декан ІПСА
За комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у семи книгах:
 1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. - 232 с.;
 2. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. - 400 с;
 3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.;
 4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.;
 5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.;
 6. Енергія. Екологія. Майбутнє. - X.: "Прапор", 2003. - 464 с.;
 7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. - X.: "Видавництво САГА", 2006. - 484 с.:
  ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., проректор з навчально-виховної роботи
ЛЮБЧИК Г.М. , д.т.н. (посмертно)
За наукову роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних об'єктів та систем України на базі комплексів "Регіна" 2010 ЯНДУЛЬСЬКИЙ О.С., д.т.н., декан ФЕА
За цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" 2009 ПАВЛОВ О.А., д.т.н., декан ФІОТ
За наукову роботу в галузі гідроакустики 2009 ДІДКОВСЬКИЙ В.С., д.т.н., проф. ФЕЛ
ЛЕЙКО О.Г., д.т.н., проф. ФЕЛ
За комплекс підручників "Інформатика" у семи книгах:
 1. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. - 544 с.;
 2. Основи програмування. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –384 с.;
 3. Дискретна математика. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. –368 с.;
 4. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 480с.;
 5. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384с.;
 6. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 352 с.;
 7. Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –576 с.:
2009 ПАНКРАТОВА Н.Д., д.т.н., заст. директора ІПСА.
ТОМАШЕВСЬКИЙ В.М., д.т.н., проф.. ФІОТ.
КОВАЛЮК Т.В., к.т.н., доцент ФІОТ
За роботу "Фізичні методи і комп'ютерні засоби  реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації" 2008 ТАРАСЕНКО В. П., д.т.н., завідувач кафедри
За цикл монографій "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв'язування задач транс обчислювальної складності" 2005 ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., акад. НАНУ,
МЕЛЬНИК В.С., чл.-кор. НАНУ,
НОВІКОВ О.М., д.т.н.
За підручник "Перехідні процеси в системах електропостачання" 2005 ПРОКОПЕНКО В.В., к.т.н.,
НЕСЕН Л.І., доц.
ВИНОСЛАВСЬКИЙ В.М., к.т.н. (посмертно)
За роботу "Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів" 2004 ІЛЬЧЕНКО М.Ю., чл.-кор. НАНУ,
БУНІН В.П., д.т.н.
КРАВЧУК С.О., к.т.н.
СИЗРАНОВ В.О.
ЯКИМЕНКО Ю.І., чл.-кор. НАНУ
За наукову роботу в галузі інформатики 2004 СКРИПНИК Л.В., д.т.н.,проф
За розробку та впровадження в інституційній системі України інноваційних організаційно-економічних та інформаційних технологій 2004 ГРИША С.М., д.т.н., проф .
За підручник "Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія" 2003 ЗІНЬКОВСЬКИЙ Ю.Ф., проф.
Цикл монографій "Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування" 2003 БУЛДИГІН В.В., д.ф-м.н.,проф .
За наукову роботу в галузі інформатики 2003 ГУРЖІЙ А.М., акад.
ЗІНЧЕНКО В.П. , доц.
За роботу "Наукові основи та технічні засоби електрохімічних методів системи контролю екологічної безпеки і корозійної активності техногенних середовищ" 2002 ЧВІРУК В. П., проф.
ГЕРАСИМЕНКО Ю.С., д.т.н.
НОВИЦЬКИЙ В.С., д.т.н.
За розробку наукових засад і принципів побудови експлуатаційно надійних конструкцій магістральних електромереж, освоєння їх виробництва та впровадження 2002 КУДРЯ С.О., д.т.н.
За цикл робіт "Ймовірносно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформаційних технологій" 2001 САВЧУК М.М., д.ф-м.н., проф.
За цикл наукових праць "Інтенсифікація технологічних процесів та енергозбереження" 2000 ФЕДОТКІН І.М., д.т.н., проф
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1999 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1998 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1997 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1996 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1995 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1994 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1992 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1991 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1990 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1989 рік
Державні премії України в галузі науки і техніки за 1988 рік