З 9 по 11 грудня 2010 р. в НТУУ «КПІ» пройшла IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Моделювання та прогнозування економічних процесів». Це єдиний на сьогодні в Україні науковий захід, де розглядаються, зокрема, питання прогнозування економічного ризику у фінансовій сфері, прийняття рішень в умовах невизначеності економічного середовища й інформаційних технологій для використання математичних методів в економіці тощо. Його учасники – представники вищих технічних і економічних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і бізнесу. Організаторами конференції виступили кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ та департамент навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ».

 У збірці матеріалів конференції було надруковано 122 тези доповідей учасників з України та з-за кордону. Для безпосередньої участі зареєструвалося 59 учасників, які презентували свої роботи за одним із чотирьох напрямів: моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності, економетричні моделі і методи прогнозування, економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України, інформаційні технології в моделюванні економіки. Особливу цікавість викликали актуальні для посткризової економічної ситуації питання моделювання діяльності банків та прогнозування валютних курсів. Значна увага приділялася методам оцінки оптимального розподілу ресурсів на підприємствах та опису економічних процесів із використанням нейромереж.

Київську політехніку представляли понад 50% учасників конференції, з них 20% – студенти, аспіранти та викладачі кафедри ММЕС; близько 30% учасників (торік – 25%) приїхали до столиці із різних куточків України. Змінюється і віковий склад учасників (у 2010 р. 23% склали аспіранти та здобувачі, кандидати і доктори наук), що свідчить про підвищення загального рівня дискусій.

Тож маємо надію, що міжнародна конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» і надалі успішно продовжуватиме роботу, розширюватиме коло учасників, залучатиме до обговорення ще більше студентів, науковців та зацікавлених представників бізнесу.

Ксенія Ільченко, аспірантка ФММ, організатор конференції