З 18 по 22 квітня 2011 року на ТЕФ пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів та студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики", присвячена 80-й річниці факультету. До участі в конференції було заявлено та прийнято понад 400 доповідей.

На пленарному засіданні виступили: академік НАН України, директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України О.Ю.Майстренко з доповіддю  "Сучасний стан реалізації чистих вугільних енерготехнологій у світі";  д.т.н., чл.-кор. НАН України А.А.Халатов з доповіддю "Парогазові установки у світі та Україні"; д.ф.-м.н., зав. відділу управління примежовим шаром Інституту гідромеханіки НАН України  Г.А.Воропаєв з доповіддю "Моделювання складних вихрових потоків"; с.н.с. Інституту тепло- і масообміну імені А.В. Ликова НАН Білорусі к.ф-м.н. Ю.В.Жукова з доповіддю "Пасивні методи інтенсифікації теплообміну: сучасний стан".

Окрім того, робота конференції проходила у восьми секціях: атомної енергетики; теплообміну і гідродинаміки в енергетичних установках; новітніх сучасних технологій у тепловій енергетиці; гідродинаміки та тепломасообміну у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств; автоматизації теплоенергетичних процесів; геометричного моделювання та проблем візуалізації; програмного забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів; моделювання та аналізу теплоенергетичних процесів.

За результатами виступів було опубліковано збірку тез доповідей учасників конференції.

За кращі доповіді студенти М. Ніщімна, В.Дудко, Т.Лемкін, В.Кондратюк, Ю.Кузан, В.Шурова, Р.Ткачук, О.Алексеїк, В.Кравчук, І.Акімов, М.Галан, Н.Притула, А.Рачинський, М.Хандусь, В.Донець, М.Гребініна та  І.Баламанджи нагороджені Почесними грамотами.

Єгор Гангало

Дата події