Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на своєму засіданні у вересні 2000 року прийняла рішення про встановлення Міжнародного дня інтелектуальної власності, який щорічно відзначається 26 квітня і знаменує собою охорону і розвиток інтелектуальної власності в усьому світі, а також надає можливість підкреслити значення інновацій у повсякденному житті людини і вдосконаленні суспільства.

З нагоди цьогорічного святкування, темою якого була "Новатори-провидці", 25 квітня у виставковому залі Наукового парку "Київська політехніка" відбувся науково-практичний семінар для співробітників та студентів, організований відділом з питань інтелектуальної власності НТУУ "КПІ" (керівник – к.т.н. В.М.Павшук) та кафедрою конструювання верстатів та машин ММІ (зав. каф. – професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України В.Б.Струтинський), на якій внаслідок набутого багаторічного досвіду викладання курсу "Основи технічної творчості", натхненником і автором якого був заслужений винахідник України проф. Ю.М.Кузнєцов, ще в 2002 році відкрито спеціальність "Інтелектуальна власність", а в 2009 р. ліцензовано магістратуру з інтелектуальної власності. Концепція підготовки фахівців з інтелектуальної власності на кафедрі передбачає підготовку спеціалістів-універсалів, які вміють не лише набути права на об'єкти інтелектуальної власності, а й беруть участь у їх створенні, комерціалізації та впровадженні. Свідченням такої результативної роботи кафедри був захист магістерської роботи студентом О.В.Грисюком, який є автором 8 патентів України, а також нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності з врученням нагрудного знака "Творець".

На семінарі були заслухані цікаві доповіді та презентації, серед яких варто відзначити наступні: “Історічні аспекти розвитку правовідносин у сфері інтелектуальної власності” (доц.С.В.Чікін); “Проблеми законодавства в галузі набуття прав на різні об'єкти права інтелектуальної власності” (доц. А.С.Ромашко); “Знаки для товарів та послуг. Засоби індивідуалізації” (Н.О.Залоєва); “Енциклопедія винахідництва і творчості” (Д.В.Хмельницька); “Еволюція розвитку токарних верстатів” (К.Ю.Литовка). На завершення за активну інноваційну діяльність ряд студентів та співробітників університету були нагороджені грамотами. Оргкомітет вдячний співробітникам університету Н.Л.Мясниковій, Н.В.Гаврушкевич, О.Я.Юрчишин, В.М.Солонусі за активну участь в організації і проведенні семінару.

А.К.Скуратовський, доц., секретар експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності НТУУ "КПІ", заслужений винахідник

Дата події