14 травня відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно з поздоровлення: ректор привітав проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка, завідувача кафедри ММІ І.В.Крівцуна, завідувача кафедри ФТІ А.А.Халатова з обранням у дійсні члени (академіки) НАН України та декана ІФФ П.І.Лободу із обранням до складу членів-кореспондентів НАНУ.

Після цього Михайло Захарович привітав ювілярів: професора кафедри інтегрованих систем Н.С.Равську, проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) С.І.Сидоренка, завідувача кафедри інженерної екології А.І.Крючкова, завідувача кафедри акустики та акустоелектроніки В.С.Дідковського, завідувача кафедри фізичної реабілітації Ю.А.Попадюху та голову Ради ветеранів Ю.В.Нестеренка.

Наступним приємним моментом засідання Вченої ради стало нагородження студентів з ТЕФ. Лілії Демчук (спеціальність "Технічна теплофізика") було вручено диплом першого ступеня за наукову роботу "Теплообмін та аеродинамічний опір в гвинтоподібних трубах" на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2011/2012 навчального року в галузі "Енергетика". Владиславу Соловйову  (спеціальність “Атомна енергетика”) ректор вручив грамоту від Президії Національної академії наук України за роботу "Учет выгорания ядерного топлива при обосновании ядерной безопасности хранилищ отработавшего ядерного топлива РБМК-1000".

Крім того, Марії Миколаївні Перестюк, кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри математичного моделювання економічних систем було вручено диплом за перемогу в конкурсі на присудження премій НАН України за монографію "Випадкові процеси з просторів Орліча" .

Першим питанням порядку денного була підготовка баз та організація відпочинку студентів і співробітників університету у літній період. Доповідали проректор М.В.Печеник та голова профспілкового комітету співробітників В.І.Молчанов. Спочатку Микола Валентинович дав коротку характеристику стану баз літнього відпочинку на даний момент та заповнення баз в попередні роки, потім поінформував про вартість путівок та закликав керівників підрозділів довести інформацію до членів колективу. В.І.Молчанов наголосив на тому, щоб у цьому році були використані всі відпустки, які накопичилися у співробітників упродовж попередніх років. Він зауважив, що адміністрація університету і профспілковий комітет роблять все можливе для здешевлення цін на путівки, а також попросив провести роботу в колективах задля підвищення попиту на університетські бази відпочинку.

З другого питання проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко виніс на розгляд концепцію програми енергозбереження в НТУУ "КПІ" як одну з ключових складових діяльності університету. М.З.Згуровський констатував, що наразі в університеті здебільшого використовуються системи енергозбереження кінця 20-го століття, які потребують модернізації. На даному етапі спостерігаються тенденції збільшення вартості енергоносіїв, інфраструктура університету досить об'ємна і її обслуговування не відповідає часу. Саме тому створено спеціальний підрозділ з енергозбереження, який очолює головний енергоменеджер О.М.Шевченко. Крім того, працює експертна комісія, яка складається з провідних спеціалістів на чолі з проректорами М.Ю.Ільченком та Ю.І.Якименком, а ректор бере на себе контроль за виконанням цієї програми.

Після цього були розглянуті конкурсні питання та поточні справи. Зокрема, були затверджені рішення вчених рад ФЕЛ і ФСП щодо обрання на посаду деканів. Ними залишилися Валерій Якович Жуйков та Борис Володимирович Новіков.

А.А.Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"

Дата події