У приміщенні Державного підприємства "Український інститут промислової власності" 20 листопада 2012 року за участю голови Державної служби інтелектуальної власності України Миколи Вікторовича Ковіні відбулося вручення стотисячного патенту на винахід "Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин" співробітникам відділу біохімії пухлинного росту Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

Цього ж дня в приміщенні постійно діючої виставки наукових розробок Національного технічного університету України "КПІ" відбувся  брифінг для журналістів багатьох українських телеканалів за участю проректора КПІ з наукової роботи академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державних премій у галузі науки і техніки проф. М.Ю.Ільченка. Така увага була приділена КПІ тому, що він завжди був і лишається рекордсменом серед інженерних винаходів. У незалежній Україні патент на корисну модель №1 "Вібраторна антена", який  був виданий  Державним патентним відомством України 30 червня 1995 р.,  отримали саме винахідники КПІ – Ф.Ф.Дубровка, В.М.Глущенко, О.М.Купрій, а Патент №100 – "Кріпильний засіб" – І.О.Мікульонок. Під час брифінгу М.Ю.Ільченко продемонстрував присутнім винайдену діючу вібраторну антену, яка призначена для приймання сигналів телевізійного мовлення, зазначив її переваги та унікальність, ознайомив присутніх з науковими досягненнями науковців та винахідників КПІ, серед яких є заслужені винахідники, а також наголосив на тому, що у 2011 р. співробітниками та науковцями університету було подано до Укрпатенту 245 заявок та отримано 226 патентів, що відповідає концепції НТУУ "КПІ" як дослідницького університету.

А.К.Скуратовський, доц., секретар експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності, заслужений винахідник НТУУ "КПІ"