6-7 лютого 2013 року в нашому університеті відбувся семінар проекту EWENT програми Європейського Союзу Erasmus Mundus, присвячений підведенню підсумків відбору учасників проекту на другий етап. Програма Ersamus Mundus є програмою мобільності у сфері вищої освіти і спрямована на гармонізацію вищих технічних шкіл Східної та Західної Європи. Одним із шляхів цього процесу, який сьогодні реалізується, є обмін на навчання та стажування студентів, аспірантів, співробітників та викладачів.

Партнерами проекту EWENT стали 17 університетів країн Євросоюзу, Білорусі, Молдови та України: Варшавська політехніка – координатор проекту, Центральна школа Нанта, Чеський ТУ, Дублінський інститут технологій, Будапештський університет технології та економіки, Університет Країни Басків, Університет Тренто, Білоруський НТУ та Брестський ДТУ, ТУ Молдови, НТУУ "КПІ", Донецький НТУ, Національний аерокосмічний університет "ХАІ", НУ "Львівська політехніка", Одеський НТУ, НАУ, Донбаський ДТУ. Координатори проекту від цих університетів зібралися в КПІ для прийняття рішень щодо надання грантів на участь у другому етапі проекту, який розпочнеться з вересня цього року, та обміну першим досвідом виконання проекту в університетах-партнерах.

Від університетів-партнерів проекту та країн, які вони представляють, надійшло 253 заявки, з них від КПІ – 11. Відповідно до пропорційності участі в проекті Україна на другому етапі не отримала квот для категорії "магістр", яка була найбільш популярною для наших студентів на першому етапі. Тож з 58 грантів другого етапу наші учасники вибороли 4.

Термін навчання або стажування становить від одного семестру до 3-х років.

Відбір кандидатів на отримання грантів проекту здійснювався, як і на попередньому етапі, за рейтингом, що складається з двох частин: оцінки кандидата (студента) базовим університетом та оцінки, яку дає приймаючий університет на підставі аналізу наданих кандидатом документів: витягу із залікової книжки про успішність (для студентів), мотиваційного листа з викладенням свого бачення участі в проекті, рекомендації професора базового університету (для аспірантів), плану роботи в приймаючому університеті (для співробітників), мовного сертифікату.

Мова навчання за програмою проекту – англійська, проте приймаючий університет надає деяку перевагу кандидатам, які володіють мовою країни цього університету.

Обмінюючись першим досвідом виконання проекту, координатори проектів від університетів-партнерів зазначали, що всі учасники проекту активно включились у навчальний процес обраного ними університету, а організація прийому на навчання сприяє цьому.

Крім безпосередньо навчання, студенти беруть участь у роботі наукових гуртків, а аспіранти та докторанти залучаються до виконання науково-дослідних проектів університетів.

Магістрант з Варшавської політехніки Петро Жозвяк, який навчається за грантом проекту в нашому університеті на теплоенергетичному факультеті, у своєму звіті зазначив спорідненість навчальних процесів в КПІ та Варшавській політехніці як результат приєднання до Болонського процесу і високого рівня досягнень двох університетів та підкреслив всебічну підтримку його перебуванню в КПІ, яку він отримує від відповідальних виконавців проекту на факультеті авіаційних і космічних систем.

Представники університетів виявили зацікавленість у розвитку двостороннього співробітництва між університетами, основою для якого є участь у проекті EWENT.

Учасники семінару звернули увагу на дещо ускладнену процедуру отримання візи на навчання в Україні, яка встановлена державними органами. Ця процедура особливо важка при отриманні короткострокової – на семестр – візи на навчання. І хоча виконавці проекту в університетах України зробили все можливе для розв'язання цієї проблеми, учасники семінару вирішили звернутись до українських владних структур та Єврокомісії з проханням сприяти спрощенню процедури візової підтримки.

У роботі семінару також взяли участь та виступили керівник управління міжнародних зв'язків Є.І.Поліщук та декан центру міжнародної освіти проф. Б.А.Циганок.

Усі учасники семінару відзначали високий рівень його організації та зацікавленість керівництва нашого університету і його відповідальних працівників у результатах проекту.

Більш докладну інформацію про проект можна знайти на сайті проекту http//ewent.meil.pw.edu.pl та http//ewent.kpi.ua.

Л.Стецюк, інженер ФАКС, відповідальний виконавець проекту EWENT

Дата події