Відповідно до вимог природоохоронного законодавства України для забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також дотримання норм і правил екологічної безпеки з лютого поточного року в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" запроваджено регулярне проведення екологічного контролю діяльності структурних підрозділів. Регламентує проведення такого контролю "Порядок організації та проведення екологічного контролю структурних підрозділів університету з питання дотримання вимог природоохоронного законодавства".

Екологічний контроль здійснюється з метою реалізації заходів з охорони довкілля, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, а також з метою дотримання вимог у галузі охорони навколишнього середовища в діяльності університетських підрозділів. Фактично це безпосередня діяльність університету з управління впливами на навколишнє середовище на основі опису, спостереження, оцінки та прогнозування джерел забруднення довкілля.

Основним завданням таких заходів є забезпечення виконання структурними підрозділами університету вимог природоохоронного законодавства, нормативних документів у галузі охорони навколишнього середовища, зокрема у сфері охорони атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, надр, рослинного світу, а також у поводженні з відходами, небезпечними хімічними  речовинами тощо.

Слід зауважити, що екологічний контроль в університеті, як і будь-який відомчий контроль у цій галузі, здійснюється шляхом візуального огляду території та об'єктів, їх обладнання, устаткування та комунікацій тощо, обстеження  джерел забруднення, а також вивчення та аналізу документів, які регламентують діяльність відповідних підрозділів. За результатами перевірки складається акт, у якому не лише фіксується факт проведення перевірки, але й наводиться доказова інформація щодо дотримання вимог екологічного законодавства або виявлені порушення. Додамо, що невід'ємною складовою акту перевірки є пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та порушень природоохоронного законодавства, а також норм і правил екологічної безпеки.

Варто наголосити, що такі пропозиції можуть бути повністю або частково скасовані керівництвом університету або посадовими особами Державної екологічної інспекції в місті Києві лише у разі встановлення неправомірних дій з боку посадової особи, яка проводила перевірку.

У разі грубих порушень вимог природоохоронного законодавства з боку структурних підрозділів університету, які можуть призвести до наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забруднення або засмічення земельних ресурсів, неправомірного знесення зелених насаджень або можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, матеріали перевірки обов'язково надаватимуться керівництву університету для вжиття до порушників заходів впливу відповідно до чинного законодавства.

Упровадження і, головне, дотримання положень вищезазначеного  "Порядку…" є для КПІ надзвичайно важливим. Це унеможливить прийняття управлінських рішень з боку посадових осіб Державної екологічної інспекції України та Державної екологічної інспекції в місті Києві, у тому числі щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, пред'явлення претензійно-позовних матеріалів, прийняття рішення щодо тимчасової заборони (зупинення) експлуатації об'єктів університету, діяльність яких пов'язана з негативним впливом на навколишнє середовище.

Ю. Васильєв, громадський інспектор України з охорони довкілля