Друга спеціалізована міжнародна виставка  "Екологія підприємства" пройшла 4–7 листопада 2014 р. на території Міжнародного виставкового центру. Було представлено понад 300 компаній та організацій, які займаються створенням та впровадженням сучасних технологій контролю довкілля.

Велику увагу відвідувачів привернула спільна експозиція ТОВ "Автоекоприлад" та кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ "КПІ".

ТОВ "Автоекоприлад", що входить до складу Наукового парку "Київська політехніка", є лідером у галузі розробок мобільних лабораторій екологічного контролю, стаціонарних систем моніторингу промислових і енергетичних об'єктів, нових інструментальних засобів газоаналітичного контролю та методик інвентаризації стаціонарних джерел викидів на підприємствах.

 Кафедра представила проект інформаційно-комунікаційної інфраструктури технології контролю та обліку викидів забруднюючих речовин і парникових газів на базі сервіс-орієнтованих однорангових комп'ютерних мереж та інші інформаційно-екологічні продукти, зокрема програми обробки великих масивів екологічної інформації й удосконалені методики розрахунків поширення забруднюючих речовин.

Відвідувачів зацікавили розробки кафедри в галузі енергозберігаючих технологій, зокрема сонячні батареї для живлення екологічних приладів у польових умовах. Були також представлені розробки багатопараметрових екологічних сенсорів, виконані разом з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України (професор В.П.Маслов).

Спільна експозиція була підготовлена за участю аспірантів та магістрантів кафедри, які вже мають досвід наукової та практичної роботи в галузі. Безпосередньо на стенді працювала магістрантка кафедри Валентина Урсулова (на фото).

Загалом експозиція стала своєрідним звітом до 25-річчя кафедри, створеної в 1989 р. Представлені на стендах фотоматеріали інформували про наукові здобутки кафедри, про трудовий шлях наших випускників, серед яких є доктори наук (Геннадій Порєв, випускник 2003 р.) та відомі професори закордонних університетів (Олександр Орлов, випускник 1996 р.). На сьогодні чимало випускників і аспірантів останніх років також продовжують навчання за фахом в університетах Польщі, Франції, ФРН.

За результатами виставки кафедра і її завідувач професор В.А.Порєв відзначені  дипломами і грамотами. Виставка надала учасникам можливість продемонструвати досягнення в галузі технологій контролю довкілля, що, безумовно, сприятиме комерціалізації інноваційних розробок університету.

В.Івасенко, Д.Корнієнко, аспіранти

Дата події