На обкладинці збірки "Наука НТУУ "КПІ" – 2014 в дзеркалі преси", яка щойно вийшла друком в університетському видавництві, – схематичне зображення нового наноелектронного мономолекулярного вуглеводного діода, який реалізує стійкий p-n перехід, і перший український студентський наносупутник "PolyІTAN -1".

Ці малюнки винесено на обкладинку невипадково. Автори розробок – київські політехніки: першої – завідувач кафедри органічної хімії та технології органічних речовин хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" професор Артур Фокін, другої – група науковців, інженерів, аспірантів і студентів кількох факультетів КПІ під керівництвом доцента теплоенергетичного факультету Бориса Рассамакіна. Обидві – на найвищому світовому рівні. Результати, отримані А.Фокіним, опубліковані в авторитетному науковому журналі "Nature Communication" 2014.5.4877; створення ж малих космічних апаратів – супутників Землі формату "CubeSat", до якого відноситься і наносупутник НТУУ "КПІ", увійшло до переліку 10 найвидатніших наукових здобутків людства у 2014 році за версією журналу "Science". 

Це лише дві з розробок, про які йдеться в книзі. Проте вони є найяскравішим свідченням високого рівня досліджень, які проводяться в КПІ.  Власне, таким свідченням є й увага преси до роботи наших науковців, адже всі матеріали цього видання вперше побачили світ у кількох  українських газетах – "Дзеркало тижня", "День", "Освіта України", "Світ" і, звісно, в "Київському політехніку".

У збірці сім розділів. У першому, "Наука та освіта на зламі суспільного розвитку", представлено публікації на тему загального розвитку науки і вищої освіти в Україні. Назви решти – "Наука воєнного часу", "Визнані наукові здобутки університету", "Наносупутник КПІ – на орбіті", "Перша в Україні інноваційна екосистема", "Творча діяльність молоді" і "Науково-інженерна еліта України" є достатньо промовистими і коментарів не потребують. Серед їхніх авторів – ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України Михайло Згуровський, проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, завідувач кафедри загальної і теоретичної фізики фізико- математичного факультету академік НАН України Вадим Локтєв, декан хіміко-технологічного факультету професор Ігор Астрелін, інші викладачі і науковці університету, а також професійні журналісти.

Тож книга надає ретроспективу наукових пошуків і здобутків співробітників, аспірантів і студентів КПІ за останній час. Понад те, в ній представлено не лише результати досліджень, але й розказано про перепони – організаційні, фінансові, наукові, – що їх часом доводиться долати сумлінним науковцям і інженерам на шляху до визнання. Сьогодні це вже минуле, яке відходить в історію. Завтра все це ляже в підґрунтя нових проектів і, можливо, звершень. Тим цікавішою є інформація, що її дбайливо зібрали упорядники, – як  цікавий матеріал для сьогоднішніх і завтрашніх колег авторів і героїв збірки, так і надзвичайно цінне джерело для майбутніх істориків КПІ і всієї української науки. Тож хочеться сподіватися, що збірка "Наука НТУУ "КПІ" – 2014 в дзеркалі преси" – це початок нової серії подібних щорічних видань. Вдалий початок.