На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету 23–24 квітня 2015 року відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів і молодих учених".

 У конференціїї взяли участь 38 студентів, 16 аспірантів, 24 кандидати наук, 13 докторів наук і 11 старших викладачів з різних факультетів та інститутів НТУУ "КПІ", а також представники 7 вищих навчальних закладів України. За результатами наукової конференції видано збірник тез, до якого увійшло 64 публікації. 

Більше половини учасників конференції – студенти перших курсів технічних напрямів підготовки різних факультетів та інститутів НТУУ "КПІ": ІХФ, ММІ, ПБФ, ВПІ та ін. Конференція викликала значний інтерес, оскільки для багатьох вона стала першою в житті науковою подією, в якій вони взяли участь.

Відкрив конференцію декан фізико-математичного факультету КПІ д.т.н., проф. В.В.Ванін. Він наголосив, що знання, інтелект та наполегливість учасників конференції у пошуку розв'язання наукових, технічних та економічних завдань сучасного суспільства – запорука подальшого розвитку нашої держави.

Серед доповідей, які представили київські політехніки, варто відзначити цікаву доповідь групи авторів у складі д.т.н. О.С.Колосова, д.т.н. Г.А.Вірченко, О.П.Колосової та Г.І. Вірченко на тему "Методологічний підхід до конструкторсько-технологічного проектування ефективних технічних засобів для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів на базі структурно-параметричного моделювання". Новаторською та змістовною була також доповідь к.т.н. В.П. Лукінноавенка і студента ММІ Д.В.Ковальчука "Застосування комп'ютерних технологій в модернізації лабораторної установки дослідження гальм з електромагнітом", у якій автори розглянули питання модернізації лабораторного стенду дослідження колодкового гальма з електромагнітом та використання комп'ютерних технологій для дослідження його роботи. Актуальною була і доповідь к.ф.м.н. Г.В. Журавської та студента ФМФ Т.П. Демидюка про можливість використання мови програмування Processing для візуалізації геометричних об'єктів, що вивчаються в курсі вищої математики, та багато інших.

Насамкінець про власні наукові досягнення доповіли студенти-першокурсники інженерно-хімічного факультету В.М. Веремієнко,  А.В.Казакова,  О.А. Лещенко та  С.А. Шемета.  

За результатами конференції було видано збірку робіт її учасників. Відкривала її стаття декана ФМФ проф. В.В. Ваніна, проф. В.П.Юрчука і доц. Н.П.Ісмаілової, присвячена відомому вченому д.т.н., проф. Одеського політехнічного інституту Анатолію Миколайовичу Подкоритову з нагоди його 85-річного ювілею. Професор Подкоритов є фундатором української наукової школи з теорії  спряжених  поверхонь. Більш як 20 років був членом президії науково-методичної комісії Мінвузу СРСР, протягом 5-ти років –  членом спеціалізованої експертної ради при ВАК України. Він активно працює в громадському та адміністративно-науковому напрямах, є членом редколегії збірки "Прикладна геометрія та інженерна графіка", кількох спеціалізованих вчених  рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. А.М.Подкоритова обрано головою Одеського регіону новоствореної Української асоціації з прикладної геометрії. Згідно з наказом Міносвіти України професора А.М. Подкоритова призначено також головою Всеукраїнського конкурсу студентських робіт із розділу "Прикладна геометрія". Творча співпраця Анатолія Миколайовича з київськими політехніками розпочалася у 1995 році. Завдяки їй було отримано декілька патентів на новий метод проектування робочих поверхонь ґрунтообробних знарядь шляхом використання теорії спряжених поверхонь.

Хочеться побажати організаторам науково-практичної конференції, викладачам кафедри і студентам, які лише виходять на дослідницький шлях, нових наукових здобутків!

О. О. Лебедєва, ст. викладач, В. П. Юрчук, д.т.н., професор

[23-24.04.2015] ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених"

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») запрошує Вас взяти участь у ІV-й Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених».

Конференція відбудеться 23 – 24 квітня 2015 року в НТУУ «КПІ» за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус № 7, аудиторія № 805, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ».

Програма проведення конференції:

23 квітня 2015 р.

  • Реєстрація учасників: 1000 – 1100.
  • Відкриття конференції, пленарне засідання: 1100 – 1300.
  • Робота конференції (виступи, доповіді): 1400 – 1600.

24 квітня 2015 р.

  • Заключні доповіді: 1000 – 1200
  • Підведення підсумків та закриття конференції: 1200 – 1400
  • Круглі столи: 1400 – 1500

Детальніше http://ng-kg.kpi.ua, http://geometry.kpi.ua

Телефони для довідок:

(050) 387-17-04, д.т.н., проф. Юрчук Володимир Петрович,

(063) 789-59-53, Лебедєва Ольга Олександрівна.

Дата події