У квітні цього року Чорнобиль знову нагадав про себе лісовими пожежами, причиною яких є необережне поводження з вогнем тамтешніх мешканців та приїжджих. Планові роботи з утилізації лісового сухостою проводяться постійно, зокрема і на кошти спонсорів. Одночасно зі спалюванням забрудненої деревини провадяться різнопланові дослідження, щоб дізнатися, що і в якій кількості виділяється при горінні. Їх проводять науковці з "Укратомприладу", "Автоекоприладу" та ін.

Цього року з метою комплексної оцінки можливих наслідків лісових пожеж у Чорнобильській зоні до виконання зазначених робіт були залучені і науково-педагогічні працівники кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ, які мають великий досвід теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень процесів формування і поширення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Безпосередньо вимірюванням концентрацій пилу та забруднюючих речовин займалися аспіранти Д.Корнієнко та В.Івасенко під керівництвом доц. В.Приміського.

Дослідження виконувалися на експериментальному стенді (на фото) за спеціально розробленою методикою з використанням сучасних вимірювальних приладів. Такі експерименти, в першу чергу, дозволяють в умовах, максимально наближених до реальних, визначити кількість та радіоактивність золи, яка виділяється при спалюванні. За цими даними можна створювати математичні моделі формування та поширення радіоактивної золи залежно від характеру пожеж.

Подібні наукові дослідження на кафедрі були започатковані ще в 2006 р. участю у проекті "Розроблення газоаналітичного інформаційно-вимірювального комплексу контролю процесів горіння". За цей час на кафедрі створено навчально-наукову лабораторію аналітичних та екологічних приладів, розроблено і впроваджено в навчальний план цикл нових дисциплін, сформовано наукову школу методів і засобів контролю, захищено три кандидатські дисертації.

Тематика аспірантських досліджень на кафедрі постійно розширюється. В.Івасенко підготував до захисту дисертацію, присвячену дослідженням впливу викидів АЗС на довкілля, Д.Корнієнко і магістрантка К.Жовта досліджують вплив на атмосферу міст роботи дахових котелень, які монтуються в багатоповерхових будинках. У рамках цих досліджень аспіранти кафедри протягом останнього року отримали п'ять патентів на корисну модель і один патент на винахід. Напрацьовані в ході досліджень матеріали будуть використовуватися і для вдосконалення навчально-методичного забезпечення спеціальності "Прилади і системи екологічного моніторингу", з якої наш університет є провідним навчальним закладом України.

Науковці кафедри не сумніваються, що знання і навички, набуті нашими студентами й аспірантами під час навчання, а також досвід практичної участі у вирішенні актуальних завдань стануть запорукою їх успішної професійної діяльності.

В.Порєв, д.т.н., завідувач кафедри НАЕПС