29 жовтня 2015 р. відбулося засідання Методичної ради НТУУ "КПІ", на якому було розглянуто і затверджено підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників (НПП) університету у 2014/2015 навчальному році.

У рейтингуванні взяли участь 2817 науково-педагогічних працівників, у тому числі 137 завідувачів кафедр, 325 професорів, 1068 доцентів,  520 старших викладачів і  767 викладачів.

Загальний рейтинг

При базовому значенні загального рейтингу 1000 балів середнє значення на одну ставку становить 2225,88 (у минулому році – 1935,25). Таким чином, середнє значення загального рейтингу збільшилося на 291 бал, або на 15 %. Приблизно 47 % НПП мають загальний рейтинг у межах 1000–2000 балів (у минулому році – 58 %), але при цьому на 14,4 % збільшилася частка НПП, які мають загальний рейтинг більше 2000 балів. Менше 500 балів мають 135 НПП, або 4,8 % (у минулому році – 183 НПП, або 6,4 %), більшість з них працює на частку ставки або неповний навчальний рік. Зведений до повної ставки загальний рейтинг менше 1000 балів мають 22 НПП. Завідувачам кафедр запропоновано надати до навчально-організаційного управління пояснення щодо таких випадків.

Вісім підрозділів мають рейтинговий бал більше середнього значення по університету. Два роки поспіль у п'ятірці лідерів ІТС, ПБФ, ФММ  та ФБТ, а серед аутсайдерів – ФІОТ, ФМФ та РТФ. Відносно минулого року покращили свій рейтинг ФЕЛ (на 9 позицій), ФСП (+7), ТЕФ (+4), РТФ та ФММ (+3), а також ФЛ (+2). Значно погіршився рейтинг ФПМ (зниження на 9 позицій), а також ІЕЕ (-5), ІФФ (-4) та ФТІ, ФАКС і ЗФ (-3).

Два роки поспіль у першій десятці знаходяться кафедри: менеджменту (ФММ), приладобудування (ПБФ), інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТС), міжнародної економіки (ФММ), екобіотехнології та біоенергетики (ФБТ).

Чотири роки поспіль в останній десятці за загальним рейтингом знаходяться три кафедри: загальної фізики та фізики твердого тіла (ФМФ), загальної та теоретичної фізики (ФМФ) і загальної та неорганічної хімії (ХТФ). Два роки поспіль в останній десятці кафедри: системного проектування (ІПСА), прикладної фізики (ФТІ), інформаційно-вимірювальної техніки (ФАКС). Аутсайдерами за загальним рейтингом також є кафедри: обчислювальної техніки (ФІОТ) – місце в рейтингу знизилося на 18 позицій; програмного забезпечення комп'ютерних систем (ФПМ) – падіння в рейтингу на 95 місць; загальної та експериментальної фізики (ФМФ) – зниження на 54 позиції; теоретичних основ радіотехніки (РТФ) – на 11 позицій; а також мовної підготовки іноземців (ФЛ).

Рейтинг з навчально-методичної роботи

Середнє значення рейтингу НПП з навчально-методичної роботи становить 1258 балів (у минулому році – 1163,8 бала), що складає 56,5 % від середнього значення загального рейтингу та більше ніж у 2,3 разу перевищує базове значення 450 балів.

За середнім значенням рейтингу НПП з навчально-методичної роботи до п'ятірки кращих факультетів/інститутів входять ФММ, ВПІ, ФПМ, ФЛ, ФМФ. До п'ятірки аутсайдерів – ФАКС, ФБТ, ММІ, ІПСА, ЗФ.

У минулому навчальному році, згідно з рішенням Методичної ради університету, було проведено оцінювання студентами якості викладання. Опитування через електронний кампус університету планувалося проводити двічі за навчальний рік, напередодні екзаменаційних сесій. Середні результати опитування  мали бути враховані у вигляді поправного коефіцієнту до балів за навчально-методичну роботу НПП. На жаль, через низку причин, цю роботу було зірвано. По-перше, в оцінюванні взяли участь тільки 1988 студентів (9,1 %). По-друге, оцінено викладання лише 1581 НПП, або 56 %. По-третє, є випадки оцінювання викладача одним студентом.

З урахуванням вищезазначеного, у рейтингуванні  НПП у 2014/15 н.р. використати думку студентів щодо якості викладання було неможливо. Для забезпечення активної участі студентів в оцінюванні викладання необхідно поліпшити роботи "кампусу" та вжити додаткових адміністративно-виховних заходів.

Рейтинг з науково-інноваційної діяльності

Середнє значення рейтингу з науково-інноваційної діяльності становить 718,2 бала (у минулому році – 676,3 бала), тобто зросло на 10,6 % та четвертий рік перевищує базове значення (450 балів). Базового значення балів за науково-інноваційну діяльність досягло 44,7 % НПП (у минулому році – 41,4 %). Більше 1000 балів з науково-інноваційної роботи мають 464 науково-педагогічних працівники, або 16,5 % (у минулому році – 381). Кращі за рейтингом з науково-інноваційної роботи НПП мають до 5–13 тисяч балів. За п'ять років середнє значення рейтингу з науково-інноваційної діяльності зросло майже удвічі (на 81,6%).

Таким чином, можна зробити висновок, що система рейтингування НПП дійсно стимулює наукову діяльність викладачів.

Водночас частина НПП мають недостатній рейтинг науково-інноваційної діяльності. Менше 100 балів мають 393 НПП (13,9 %) (у минулому році – 10,25 %). Не мають науково-інноваційних здобутків 145 НПП (5,15 %), у минулому році – 158 (5,53 %), у тому числі 14 (4,3 %) професорів (у минулому році – відповідно 19, або 5,94 %); 41 (3,84 %) доцент (56, або 5,17 %); 34 (6,54 %) старші викладачі (36, або 6,7 %); 63 (8,31 %) асистенти і викладачі (52, або 6,6 %). На ФТІ та ФІОТ кожен п'ятий НПП не має наукових досягнень. На ФМФ та ІФФ – кожний сьомий-десятий НПП. Для науково-педагогічного працівника дослідницького університету це неприпустимо.

Завідувачам кафедр запропоновано надати до навчально-організаційного управління інформацію щодо заходів відносно НПП, рейтингова складова науково-інноваційної діяльності яких, поділена на частку ставки, становить менше 100 балів; вжити заходів щодо активізації науково-інноваційної роботи на кафедрах.

За середнім значенням рейтингу НПП з науково-інноваційної роботи чотири роки поспіль зберігають лідерство ІТС, ММІ та ФБТ. У першій десятці зберігають позиції ПБФ, ІХФ, ІФФ, ФАКС та ФММ. Чотири роки поспіль в останній трійці знаходяться ФМФ, ФПМ та ФІОТ. Помітно підвищили рівень науково-інноваційної роботи: ХТФ (+6 місць), а також ФАКС (+3), ФБМІ (+3), ІПСА (+2) та ТЕФ (+2). Погіршився рейтинг ФТІ (-4), ІЕЕ (-4), ЗФ (-4) та ФЕА (-3).

Два роки поспіль у першій десятці кафедр з максимальним рейтингом науково-інноваційної діяльності знаходяться кафедри: приладів та систем керування літальними апаратами (ФАКС), відновлюваних джерел енергії (ФЕА), хімічного, полімерного i силікатного машинобудування (ІХФ), психології та педагогіки (ФСП), приладобудування (ПБФ).

Аутсайдерами за цим показником є кафедри: загальної i експериментальної фізики (ФМФ), загальної та теоретичної фізики (ФМФ), диференціальних рівнянь (ФМФ), програмного забезпечення комп'ютерних систем (ФПМ), автоматизованих систем обробки інформації та управління (ФІОТ). Потребує уваги перебування другий рік в останній десятці за науково-інноваційною діяльністю п'яти кафедр: загальної та теоретичної фізики (ФМФ), загальної та неорганічної хімії (ХТФ), математичної фізики (ФМФ), загальної фізики та фізики твердого тіла (ФМФ) та теоретичної механіки (ФАКС).

Слід також сказати, що при обробці рейтинг-листів виявлено низку помилок або хибних записів: не визначено посаду (136 випадків); не визначено назву кафедри (3 випадки); частка ставки не відповідає дійсності; запис прізвища латиницею (5 випадків), зазначено вік НПП "3" або "5" років (6 випадків); не заносяться дані щодо навчального навантаження; матеріали дидактичного забезпечення навчальних занять (наприклад, презентації) вносяться окремо як методичні розробки; зазначається "розроблення робочих навчальних планів, програм та робочих програм" для існуючих навчальних дисциплін; наявність дублюючих записів виконаних робіт; записуються рукописи, а не видана навчальна література з відповідним грифом, а також монографії, що не розглянуті та не ухвалені науково-технічною радою університету; не враховується наявність співавторів при виконанні певних робіт або не узгоджується розподіл внеску між співавторами.

Щорічна наявність цих недоліків свідчить про те, що відповідальні за рейтингування НПП на кафедрах і завідувачі кафедр не забезпечують достовірність інформації в рейтинг-листах, не користуються можливістю доступу до рейтинг-листів НПП кафедри, а обговорення рейтинг-листів НПП проводиться формально.

На завершення засідання Методична рада ухвалила рішення,  яким, зокрема, рекомендовано заступникам директорів інститутів/деканів факультетів з навчально-методичної роботи провести методичні семінари з керівництвом кафедр з аналізом підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рішення. Вченим радам інститутів/факультетів запропоновано узагальнити та надати до методичного відділу пропозиції кафедр щодо вдосконалення систем рейтингування НПП і визначення комплексного рейтингу підрозділів. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр рекомендовано враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення. Заступникам директорів інститутів/деканів факультетів з навчально-виховної роботи, завідувачам випускових кафедр, кураторам навчальних груп забезпечити належну організацію участі студентів в оцінюванні якості викладання у 2015/2016 навчальному році.

Інф. Методичної ради НТУУ "КПІ"

Дата події