Здається, кожен знає, що здоров'я – велика цінність. Вітаючи когось з Новим роком чи днем народження, традиційно передусім бажають йому здоров'я. Належний  рівень здоров'я – основа досягнень людини у будь-якій галузі. Водночас, значна частина людей про нього не піклується. Особливе занепокоєння викликає неналежне ставлення до свого здоров'я молоді, зокрема й багатьох студентів нашого університету.

Стан здоров'я студентів викликає стурбованість

З 2012 р. на кафедрі фізичного виховання протягом кожного навчального року проводяться обстеження стану здоров'я студентів за різними методиками. Результати цих обстежень з року в рік викликають усе більше занепокоєння.

Оцінювання фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів, яке проводилося згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1045  від 9 грудня 2015 р.,  виявило, що 23,9 % з них мали низький рівень фізичної підготовленості, 39 % – середній рівень, 31,9 % – достатній, і тільки 5,2 % – високий.

Обстеження 1600 студентів 1-2 курсів, яке проводилося в лабораторії функціональної діагностики кафедри фізичного виховання, засвідчило, що у 97,9 % студентів біологічний вік значно (на 5–15 років!) перевищує паспортний. За результатами оцінки за загальновизнаною методикою Г.Л.Апанасенка виявлено, що стан здоров'я 86,5 % студентів є незадовільним.

Згідно з даними тестування за авторською методикою, розробленою на факультеті біомедичної інженерії (ФБМІ), 20% студентів схильні до артеріальної гіпертензії (підвищеного тиску), а 22,5% студентів, які визнані практично здоровими, мають знижений адаптаційний потенціал серця та потребують проведення поглибленого медичного обстеження.

Така ситуація – невипадкова. Останнім часом діти фактично не грають у рухомі ігри. У значній кількості шкіл відсутні фахові заняття з фізичної культури. Внаслідок цього у більшості першокурсників слабко розвинені життєво необхідні навички – не вміють правильно ходити, бігати, лазити по драбині, швидко відновлюватися після навантажень.

У нашому університеті створено необхідні умови для збереження та покращення стану здоров'я студентів

КПІ ім. Ігоря Сікорського в галузі матеріально-технічного забезпечення з фізичного виховання та спорту є одним з найкращих у Києві. В університеті є спортивний комплекс, спортивні майданчики, два басейни, два футбольних поля, тенісні корти. У спорткомплексі функціонують 8 спортивних залів, зокрема зали аеробіки, спортивної гімнастики, боротьби і боксу, атлетичної гімнастики.

фітнесЗаняття з рухової активності та різних видів спорту проводять кваліфіковані фахівці кафедр фізичного виховання і спортивного вдосконалення. Серед них два заслужених майстри спорту України, три заслужених тренери СРСР, три майстри спорту міжнародного класу, 35 майстрів спорту, 12 кандидатів наук. Викладачі кафедр ведуть активну наукову діяльність: беруть участь у різноманітних наукових конференціях, публікують наукові статті та монографії, захищають  докторські та кандидатські дисертації.

У нашому університеті діє система вільного вибору студентами певного виду спортивної та рухової діяльності із 25 запропонованих. Незалежно від обраного виду, кожен студент, який не вміє плавати, має можливість безкоштовно пройти курс навчання з плавання.

Свої спортивні результати студенти демонструють під час різноманітних змагань. Наприклад, у 2016/2017 навчальному році проведено 207 оздоровчих заходів (124 на факультетах і  83 міжфакультетських), у яких взяли участь 12,5 тис. студентів.

На ФБМІ розроблено систему оцінки стану здоров'я студентів

За ініціативою кафедр фізичного виховання та біомедичної кібернетики створено лабораторію функціональної діагностики та впроваджено сучасну технологію оцінки стану здоров'я студентів. Це дуже важливо, оскільки вже три роки поспіль абітурієнти при вступі до вишів не надають медичну довідку форми 086-о, а медичний огляд після вступу проводиться протягом півроку. До того ж медогляд не передбачає проведення функціональних проб з навантаженням, що позбавляє можливості встановити групу ризику раптових порушень кровообігу.

Розроблена і впроваджена на ФБМІ методологія оцінки стану здоров'я студентів включає:

  • самоконтроль стану студентів за допомогою розробленого на кафедрі фізичного виховання щоденника самоконтролю (його можна завантажити з сайту кафедри: http://fv.fbmi.kpi.ua/page/shchodennyk-samokontrolyu-studenta);
  • контроль стану системи кровообігу за допомогою оригінальних номограм з використанням навантажувальної проби;
  • контроль стану нервової системи з використанням психофізичних тестів за допомогою комп'ютерної системи Діагност-1 (Н.В.Макаренко).

Використання цієї методики самостійного контролю та фізичної корекції функціонального стану студентів дозволяє обґрунтовано вибирати вид рухової активності, обсяг та інтенсивність фізичних навантажень залежно від функціонального типу реакцій студентів.

Більше уваги фізичному вихованню студентів

волейболВік переважної більшості студентів 17–23 роки – це період, коли людина ще росте, коли відбувається формування і особистості, і організму. У цьому віці через шкідливі звички закладаються передумови для різноманітних хронічних захворювань, через які згодом доведеться страждати все життя. Водночас, при належному ставленні до власного здоров'я і до занять спортом молода людина у цьому віці може не лише покращити свою статуру, зміцнити здоров'я, але й засвоїти навички здорового способу життя, що стане у пригоді у майбутньому.

Для формування у студентів свідомого ставлення до свого здоров'я, до занять з фізичного виховання в нашому університеті необхідно підтримувати та впроваджувати такі заходи:

  • наявність заліку з фізичного виховання в кінці кожного семестру протягом 1-го та 2-го курсів;
  • висвітлення поточних результатів відвідування занять з фізичного виховання в кампусі;
  • видача студентам після завершення навчання  сертифікату спортивних досягнень;
  • можливість відвідування студентами спортивного відділення після закінчення 2-го курсу за бажанням;
  • проведення змагань різних рівнів, урочистих заходів із запрошенням керівництва університету, факультетів/інститутів;
  • впровадження медійної підтримки, що буде впливати на формування культури фізичної активності, ставлення до власного тіла та формування фізичного здоров'я;
  • підтримка студентів-спортсменів на факультетах та рекламування їхніх успіхів.

Головна мета цих заходів – сформувати у студентів належне ставлення до свого здоров'я. Закликаю викладачів усіх факультетів до співпраці. Усі викладачі мають розуміти, що лише здорові студенти можуть довгий час концентрувати увагу і засвоювати навчальний матеріал зі своїх фахових предметів. Усі викладачі можуть час від часу нагадувати, що видатні фахівці з тих чи інших дисциплін займалися спортом. Маємо випускати наших студентів у самостійне життя не лише висококваліфікованими, але й здоровими, без шкідливих звичок.

фітнесволейболплавання

Г.Л. Бойко, зав. каф. фізичного виховання, к.пед.н.
На фото: заняття у Спорткомплексі КПІ ім. Ігоря Сікорського