Днями з роботою НТУУ “КПІ” ознайомився Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк.

Відбулася його ґрунтовна і всебічна розмова з керівництвом університету та його структурних підрозділів, в якій за допомогою телемосту взяли також участь керівники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Ректор НТУУ “КПІ” академік Національної академії наук України Михайло Згуровський, проректори професори, доктори наук Юрій Якименко, Михайло Ільченко, Сергій Сидоренко докладно розповіли про науково-педагогічні здобутки колективу університету, його інтеграцію до європейського і міжнародного освітньо-наукового простору, поділилися планами на майбутнє.

Нині в НТУУ “КПІ” функціонують 20 навчальних факультетів, 7 навчально-наукових інститутів, 13 науково-дослідних інститутів, 14 інженерних центрів, конструкторських бюро та інших наукових підрозділів. Тут плідно працюють 44 академіки і члени-кореспонденти академій наук, 2000 професорів, доцентів і викладачів, навчаються понад 40000 студентів, серед яких більш як 1500 іноземних громадян із понад 40 країн світу.

Київський політех є базовим центром телекомунікаційної мережі URAN установ науки й освіти України. URAN забезпечує інтеграцію нашої країни до міжнародного освітнього, наукового та інформаційного простору, розробку і реалізацію проектів у сфері інформатизації освіти й науки, забезпечує діяльність Інституту інформаційних технологій в освіті при НТУУ “КПІ”.

У 2002 році Верховна Рада України прийняла закон про створення інноваційного технопарку “Київська політехніка”. А в серпні 2004 року указом Президента України на базі НТУУ “КПІ” створено технополіс. Його особливістю є органічна єдність трьох складових – науки, виробництва та освіти, можливість їх постійного взаєморозвитку та кадрового супроводу.

Для активізації діяльності технополісу, зауважив Адам Мартинюк, необхідно підкріпити його відповідними законодавчими актами, а потім провести експеримент для того, щоб набутий досвід можна було поширити на Харківський політех та інші вузи України.

Під час жвавої, зацікавленої розмови Перший заступник Голови Верховної Ради і науковці НТУУ “КПІ” обговорили також деякі аспекти національної концепції побудови інформаційного суспільства, питання інноваційної стратегії та розвитку інформаційної інфраструктури у сфері освіти й науки України, перспективи створення на базі НТУУ “КПІ” дослідного університету.

У своєму виступі перед науковцями і викладачами Адам Мартинюк розповів про законотворчу діяльність Верховної Ради, зокрема про проведені нещодавно парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства в Україні. Він підкреслив, що багато наших проблем народжується і тривалий час не вирішується через тимчасовість урядів, які змінюються практично щороку, а також відсутність тісного взаємозв’язку між законодавчою і виконавчою гілками влади. У зв’язку з цим важливе значення має політична реформа, яка вводиться з 1 січня наступного року і згідно з якою уряд формуватиметься парламентом і буде йому підзвітний.

Адам Мартинюк побував у студентських аудиторіях і навчальних лабораторіях, ознайомився з умовами праці і відпочинку професорсько-викладацького складу.

З особливою увагою він оглянув експозиції Державного політехнічного музею, відкритого у колишніх майстернях КПІ. За сім років існування цього науково-дослідного та культурно-освітнього закладу його відвідали понад 150 тисяч осіб – це студенти, старшокласники, викладачі з Києва і всієї України, а також іноземні гості.

У Книзі почесних гостей Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк зробив запис. Він висловив своє захоплення науково-технічною і навчально-виховною діяльністю багатотисячного колективу Київського політеху – провідного вузу європейського рівня – і побажав йому нових плідних успіхів.

Разом із Адамом Мартинюком НТУУ “КПІ” відвідав голова підкомітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інтелектуальної власності Михайло Родіонов.