11 травня у Вроцлаві (Польща) відбулася нарада представників країн Євросоюзу з проблеми подальшого розвитку загальноєвропейської програми “ManuFuture” Platform – виробництво майбутнього.

Ця програма розробляється провідними науковими установами Європи для забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції європейських країн шляхом впровадження у виробництво найновітніших наукоємних технологій та обладнання і за рахунок використання більш дешевої (на 20-30% порівняно з 15 старими членами ЄС) робочої сили 10 нових членів європейської спільноти. Головна мета такої наради – забезпечити подальшу інтеграцію зусиль фахівців у галузі машино- і приладобудування в досягненні вищих стандартів продукції, що випускається, та забезпечення основних домовленостей, закріплених Лісабонською угодою.

Найбільших успіхів у розробці національних технологічних платформ виробництв майбутнього на сьогодні досягли Італія, Португалія, Іспанія, Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Данія, Велика Британія, Нідерланди, Ірландія та Румунія.

На засідання були запрошені, окрім представників ЄС, також і фахівці з 10 країн – кандидатів у члени ЄС. Вперше були запрошені фахівці-координатори від України – член Міжнародної Академії машинобудування (СІРП), директор НДІ лазерної техніки та технології, зав. кафедрою лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства (ЛТКМ) НТУУ “КПІ” проф. В. Коваленко та зав. кафедрою машинобудування Харківського НТУ “ХПІ” проф. А. Грабченко.

Проф. В. Коваленко представив презентацію “ManuFuture: Ukraine”, що висвітлила сучасний стан розвитку України та деякі пропозиції щодо участі українських науковців та виробничників у загальноєвропейських науково-технічних інноваційних програмах.

Були також заслухані матеріали з розробки національних програм представників Румунії, Словакії, Чехії та Литви.

Засідання відбулося на базі Інституту машин та автоматизації (ІМА) Вроцлавської політехніки – дуже сучасної установи з найновітнішим науковим обладнанням (на його створення ЄС виділив 20 мільйонів євро), який є справжнім центром останніх досягнень у галузі машино- і приладобудування. Керівники європрограми “ManuFuture” – член СІРП, декан машинобудівного факультету Штутгартського університету проф. Е. Весткампер (Німеччина) та директор ІМА Вроцлавської політехніки проф. Е. Клебус, які головували на засіданні, у своїх виступах підкреслили необхідність розробки в різних країнах європейського континенту локальних, регіональних та національних програм розвитку виробництва майбутнього, що могли б успішно інтегруватися в економіку об’єднаної Європи та витримати наступ конкурентів.

Слід зазначити, що Польща підготувала досить амбітну програму “МanuFuture: Poland”, що може бути зразком для створення інтеграційних документів іншими країнами.

Українським учасникам було запропоновано обговорити можливості подальшої участі України в названій діяльності та визначитися з розробкою локальних, регіональних та національної програм. Наступні подібні засідання в цьому році відбудуться у Брюсселі, Бельгія (травень), Штутгарті, Німеччина (липень) та Тампере, Фінляндія (жовтень). Безумовно, фахівці України повинні докласти зусиль до вчасної та якісної підготовки названих програм, щоб створити умови для достойного входження нашої промисловості в європейський економічний простір.

Jun 7, 2006 || Автор: За матеріалами кафедри ЛТКМ