Так називалась IV молодіжна науково-практична конференція присвячена 145-річчю від дня народження першого завідувача кафедри фізики в КПІ професора Г.Г. Де-Метца, яка відбулася 16 травня. Її організаторами виступили кафедра загальної та теоретичної фізики НТУУ «КПІ» й відділ історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

У конференції взяли участь студенти ФМФ КПІ, фізичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, учні Технічного ліцею НТУУ “КПІ”, аспіранти ДПМ НТУУ «КПІ», Центру досліджень ім. Г.М. Доброва, кафедри фізики Дніпропетровського університету та Інституту фізики НАН України.

З привітаннями та побажаннями плідної роботи учасникам конференції виступив академік НАН України В.М. Локтєв, завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ. Він розповів про заходи, проведені в Україні у 2005 р. у зв’язку з проголошенням його Всесвітнім роком фізики на честь 100-річного ювілею створення А.Ейнштейном теорії відносності, яка започаткувала період сучасної фізики.

Доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України В.А. Шендеровський акцентував увагу учасників конференції на необхідності вивчення наукової спадщини українських учених та висвітлення їх внеску у світову науку. Професор кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ «КПІ» В.П. Олійник розкрив сучасні тенденції розвитку фізичної науки. Докторант Центру досліджень ім. Г.М.Доброва А.С.Литвинко відзначила актуальність історії науки для формування світогляду науковця та розповіла про широкі можливості для молодих учених у проведенні історико-наукових досліджень.

Доцент кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ Л.П. Пономаренко виступила з доповіддю “Перший завідувач кафедри фізики в КПІ професор Г.Г. Де-Метц”, в якій було висвітлено життєвий та творчий шлях професора Г.Г. Де-Метца та проаналізовано його внесок у створення засад фізичної освіти інженерів у КПІ.

Учасникам та гостям конференції було продемонстровано раритетні видання, що зберігаються в НТБ, зокрема, конспекти лекцій, за якими професор Г.Г.Де-Метц викладав курси фізики першим студентам інституту.

Питання, які обговорювались на конференції, були присвячені висвітленню історії розвитку фундаментальних ідей та теорій природознавства, усвідомленню історичних аспектів розвитку фізико-математичних та технічних наук в Україні у світовому контексті, розкриттю ролі академічних інститутів України як осередків формування нових наукових напрямів, з’ясуванню особливостей розвитку технічної освіти, розкриттю феномену наукової школи та ролі особистості в науці. Програма конференції включала 30 доповідей.

Проведення таких заходів сприяє ознайомленню молоді з історією розвитку науки та техніки в Україні як складової світової культури та з сучасними науковими досягненнями, а це в свою чергу формує світогляд майбутнього фахівця в умовах входження України до світового науково-технічного простору.

Jun 20, 2006 || Автор: Л.П. Пономаренко, доцент кафедри загальної та теоретичної фізики

Дата події