Чергове засідання президії Ради навчально-методичного об’єднання (НМО) з освіти в галузі металургії Російської Федерації відбулося на початку червня на базі Санкт-Петербурзького політехнічного університету. До цієї Ради входять ректори металургійних ВНЗ Росії, а також представники машинобудівних інститутів, де є металургійні спеціальності.

До складу президії з дня її заснування у 1986 році (а пізніше на правах асоційованого члена) входить завідувач кафедри фізико-хімічних основ технології металів НТУУ “КПІ”, член-кореспондент НАН України проф. Д.Ф. Чернега. За довгі роки викладацької й наукової роботи у Дмитра Федоровича склалися дружні стосунки і плідні зв’язки з фахівцями багатьох російських навчальних закладів та профільних підприємств. Російські колеги шанують українського вченого та наукову школу, яку він представляє, цінують його зусилля з налагодження та підтримання ділових контактів між нашими країнами. “Його досвід викладацької, наукової та адміністративної діяльності дуже цінний при обговоренні найрізноманітніших питань вищої професійної освіти”, – зазначає голова Ради НМО, ректор Московського інституту сталі і сплавів (технологічного університету) проф. Ю.С. Карабасов.

При обговоренні основних напрямів і проблем формування нового покоління державних документів, що регламентують підготовку фахівців, проф. Д.Ф. Чернега виступив з інформацією про діяльність НТУУ “КПІ”. Він зосередив увагу на структурі університету, інтенсифікації зусиль при переході на дворівневу систему підготовки фахівців, посиленні контролю за ус¬пішністю студентів, ректорському контролі залишкових знань, напрацюваннях щодо інтеграції університету в єдиний європейський освітній простір тощо. Щоразу після зустрічей з російськими колегами Д.Ф.Чернега привозить до НТУУ “КПІ”, зокрема, важливі методичні розробки вищих навчальних закладів Росії з металургії, використовує їх у своїй роботі та передає до навчально-методичного відділу університету.

З нагоди 75-річчя Московського інституту сталі і сплавів проф. Д.Ф.Чернегу було нагороджено орденом цього інституту “За заслуги в науці про метали”. З чим ми його щиро вітаємо та зичимо творчої наснаги, щоб і надалі популяризувати КПІ на теренах СНД й у світі.

Підпис до фото: Зліва направо: ректор Магнітогорської державної гірничо-металургійної академії Б.О.Никифоров, завідувач кафедри фізико-хімічних основ технології металів НТУУ “КПІ”, член-кореспондент НАН України Д.Ф. Чернега, ректор Красноярської державної академії кольорових металів і золота В.В.Кравцов, ректор Московського державного інституту сталі і сплавів (технологічний університет) Ю.С.Карабасов, ректор Санкт-Петербурзького державного технічного університету М.П.Федоров, ректор Уральського державного технічного університету С.С.Набойченко, ректор Сибірської державної гірничо-металургійної академії (м. Новокузнецьк) М.М.Кулагін, ректор Московського державного вечірнього металургійного інституту Г.М.Єланський