5 жовтня фізико-математичний факультет святкував 10-річчя.

12 професорів і доцентів ФМФ з нагоди свята за успіхи в науковій роботі та підготовці висококваліфікованих кадрів отримали подяку ректора університету. Деканат відмітив грамотами багатьох викладачів за успіхи в науковій педагогічній роботі та студентів-відмінників і тих, хто бере активну участь у житті факультету.

У Залі засідань Вченої ради пройшла наукова сесія факультету.

Від імені ректора присутніх викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів факультету привітав проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” член-кореспондент НАН України М.Ю.Ільченко. Далі співробітників, професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і студентів факультету привітав декан факультету академік НАН України, директор Інституту магнетизму НАН та МОМ України В.Г.Бар’яхтар. Він підкреслив, що досягнення з математики й фізики у ХХ ст. найбільшою мірою визначили сучасний спосіб життя людства. Комп’ютери, теле-, відео-, аудіоприлади, атомна енергетика, штучні супутники Землі стали невід’ємною частиною нашого матеріального й духовного життя. Створення нових зразків такої техніки неможливе без сучасної математики і фізики. Потім В.Г.Бар’яхтар зробив доповідь про минуле і сьогодення математики і фізики в КПІ (наводиться далі).

Про деякі актуальні проблеми математики та фізики доповіли завідувач кафедри диференціальних рівнянь директор Інституту математики НАН України, академік-секретар відділення математики НАН України А.М. Самойленко та завідувач кафедри загальної і теоретичної фізики академік-секретар відділення фізики НАН України В.М.Локтєв.

Після завершення наукової сесії в залі засідань Вченої ради урочистості продовжилися на факультеті й закінчилися святковим концертом в ЦКМ.

Інф. “КП”

Минуле і сучасність. Історичні підвалини

Минуло десять років, як у Національному технічному університеті України “КПІ” відбулася важлива подія, яка визначила рівень викладання фундаментальних дисциплін на багато років наперед з ініціативи ректора університету академіка М.З. Згуровського було створено фізико-математичний факультет.

Фактична робота з організації факультету покладалась на академіка В.Г.Бар’яхтара, професора В.В. Ваніна і доктора технічних наук Л.П. Гермаш. Слід зазначити, що для створення факультету вже існували міцні підвалини. Так, викладання математики і фізики, наукова робота в цих галузях завжди були в “КПІ” на досить високому рівні. Загальновідомо, що математична школа КПІ – одна з кращих не тільки в Києві, але й у всій Україні. В нашому університеті в різні часи працювали такі видатні вчені в галузі математики і механіки, як академіки Ю.Л. Далецький, М.О. Кільчевський, М.П. Кравчук, Г.С. Писаренко, І.В. Скрипник, члени-кореспонденти Академії наук Ю.Д. Соколов, В.П. Єрмаков, заслужені діячі науки, професори Б.Я. Букрєєв і О.С. Смогаржевський. Серед вихованців КПІ – академіки АН СРСР О.М. Динник і В.П. Линник. І нині на фізико-математичному факультеті працює відомий математик, завідувач кафедри диференціальних рівнянь А.М. Самойленко (академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України). Кафедру теорії ймовірності та математичного аналізу очолює лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор В.В. Булдигін.

Школа фізиків також має глибокі корені і традиції. У КПІ працювали такі видатні фізики, як академіки О.Г. Гольдман, В.Н. Гриднєв (ректор КПІ 1952-1955 рр.), А.А. Смирнов. Серед вихованців КПІ – академіки А.І. Ахієзер, Я.Б. Вул, В.Є. Лашкарьов, В.І. Трефілов, В.В. Немошкаленко, член-кореспондент НАН України В.Т. Черепін, професори М.В. Білоус, Н.Д. Моргуліс, С.Д. Герцрикен, В.С. Машкевич.

Сьогодні також на факультеті працюють фізики зі світовими іменами: академік В.Г. Бар’яхтар (один із засновників факультету і його декан з перших днів його існування), академік В.М. Локтєв (академік-секретар Відділення фізики та астрономії НАН України, завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики), член-кореспондент Академії педагогічних наук Ю.І. Горобець (співзасновник факультету, завідувач кафедри загальної та експериментальної фізики).

Першу кафедру фізики в КПІ за дорученням ректора В.Л. Кирпичова заснував професор де Метц ще в 1898 р. Тоді в КПІ було створено фізичну лабораторію – одну з найкращих на той час у Росії. Потім у КПІ створюється кріогенна лабораторія, де в 1900 р. професор де Метц вперше в Росії отримав рідкий азот і кисень. Високу оцінку цій лабораторії дав Д.І. Менделєєв: “Я бачив більшу частину кращих лабораторій Західної Європи, не кажучи вже про лабораторії навчальних закладів Росії. Кабінети та майстерні КПІ відрізняються від усього, що я бачив, не тільки сучасністю і великою кількістю обладнання, але й розмаїттям та досконалістю пристосувань для студентських занять”.

Професор де Метц керував кафедрою до 1919 р.

З 1922 р. кафедру фізики очолив професор О.Г. Гольдман (у майбутньому академік АН УРСР). Він багато зробив для того, щоб фізика в КПІ викладалася на високому науково-методичному рівні та сприяв організації наукових досліджень на кафедрі. До цієї роботи Гольдман залучив Лашкарьова, Герцрикена і Моргуліса. У 1929 р. Гольдману доручили створити Інститут фізики Академії наук. Інститут було започатковано на базі наукового відділу кафедри фізики КПІ. Разом із О.Г. Гольдманом до нього перейшли В.Є. Лашкарьов, С.Д. Герцрикен, Н.Д. Моргуліс.

Звичайно, це негативно позначилось на викладацькій і науковій роботі з фізики в КПІ, але не зупинило загальних позитивних тенденцій розвитку кафедри і корисних традицій, закладених видатними попередниками.

Наступний етап розвитку фізики в КПІ пов’язаний із створенням у 1948 р. інженерно-фізичного факультету. Деканом-засновником його був академік В.Н. Гриднєв. Сама поява інженерно-фізичного факультету відтворила в повному обсязі рівень навчальної та наукової роботи, призупинених німецько-фашистською окупацією. Тепер, як і раніше, факультет відіграє велику роль у підготовці інженерів-фізиків в Україні.

Фізико-математичний факультет сьогодні

Нині на факультеті діє сім кафедр: кафедра диференціальних рівнянь і математичного аналізу (завідувач академік А.М. Самойленко); кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (завідувач професор В.В. Ванін); кафедра теорії ймовірності та математичного аналізу (завідувач професор В.В. Булдигін); кафедра математичної фізики (завідувач професор С.Д. Івасишен); кафедра загальної та експериментальної фізики (завідувач член-кореспондент АПНУ, професор Ю.І. Горобець); кафедра загальної та теоретичної фізики (завідувач академік В.М. Локтєв); кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла (завідувач професор Л.П. Гермаш). Силами цих кафедр факультет визначає рівень викладання фундаментальних дисциплін у Національному технічному університеті України “КПІ”. На всіх кафедрах ведеться велика наукова і науково-методична робота. Останнім істотним здобутком факультету стала лабораторія електронної та скануючої тунельної мікроскопії, яка була створена в 1998 р. професором Ю.І. Горобцем.

За час існування факультету на ньому підготовлено близько 400 бакалаврів з фізики та математики. Понад 300 випускників стали спеціалістами і магістрами. Кращі з них продовжують навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ”, готують до захисту кандидатські дисертації.

Керівництво факультету дбає про талановите молоде поповнення. Регулярно проводяться олімпіади з математики (професор В.В. Булдигін), працює гурток студентського наукового товариства (професор Ю.І. Джежеря, доцент С.О. Решетняк), працюють підготовчі курси з фізики та математики для школярів старших класів.

За десять років свого існування фізико-математичний факультет НТУУ “КПІ” став потужним центром виховання наукових та педагогічних кадрів.

Nov 3, 2006 || Автор: В.Г.Бар’яхтар, декан ФМФ