Шановні колеги! У цьому році ми відзначаємо 80-річчя військової підготовки в Київському політехнічному інституті, історія якої почалася в далекому 1926 році зі створення військово-наукового гуртка як первинної організації в інституті. Наполегливою працею керівного та викладацького складу щодо воєнізації інституту закладались традиції та накопичувався досвід формування особистості студента як військового фахівця запасу.

Сьогодні військова підготовка в НТУУ «КПІ» забезпечує Збройні сили України та інші військові формування підготовленим резервом офіцерських кадрів, здійснює задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі у мирний час та обов’язків військової служби у воєнний час.

Висловлюю слова подяки керівному складу університету, директорам інститутів, деканам факультетів, науково-педагогічним працівникам за значний внесок у становлення та розвиток військової педагогіки в НТУУ «КПІ».

Сподіваюсь і вірю, що колектив Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» зробить все можливе для збереження і подальшого розвитку кращих традицій у справі підготовки майбутніх офіцерів запасу.

А.І. МІНОЧКІН, начальник ВІТІ, генерал-майор

Військова підготовка в КПІ

У березні 1926 року відбувся перший Всесоюзний з’їзд делегатів організації військово-наукового товариства СРСР, у роботі якого взяв участь ректор Київського політехнічного інституту Ф.Ф.Бобров. На цьому з’їзді було поставлено завдання воєнізації навчальних закладів. У зв’язку з цим керівництво Київського політехнічного інституту (КПІ) приймає рішення про організацію військово-наукового гуртка як первинної організації в інституті. В цей гурток записувались ті, хто тією чи іншою мірою хотів сприяти укріпленню обороноздатності держави: студенти, професорський склад та технічні службовці.

З метою активної підготовки до воєнізації в Київському політехнічному інституті створили організаційний комітет, головою якого був ректор Ф.Ф.Бобров. До складу комітету входили: по одному викладачу з кожного факультету, один студент, троє осіб від військових організацій і двоє осіб від військово-хімічної секції хімічного гуртка.

Перше засідання оргкомітету відбулося 7 квітня 1926 р., де був складений план проведення воєнізації інституту, який передбачав точне з’ясування цільової установки воєнізації і пропаганди її серед професорського складу та студентів, вироблення навчального плану відповідно до цільового завдання та розробку навчальних програм.

Цільова підготовка воєнізації полягала в тому, щоб забезпечити для військового відомства підготовку в мирний час командирів та спеціалістів запасу, а з іншої сторони – через проходження наміченого курсу вищої допризовної військової підготовки (ВДВП) спростити й полегшити набуття військових знань та отримання звання командира запасу Робітничо-Селянської Червоної Армії (РСЧА).

Наказом по особовому складу РСЧА №780 від 4 вересня 1926 р. старшим військовим керівником навчальних закладів м. Києва і військовим керівником Київського політехнічного інституту був призначений комбриг Ольдерогге Володимир Олександрович, заступник начальника школи. 2 жовтня 1926 р. В.О.Ольдерогге доповідає керівництву Київського політехнічного інституту про хід підготовки до воєнізації та пропонує почати військове навчання студентів в інституті 15 жовтня1926 р. Цей день і вважається днем початку військової підготовки в КПІ.

Відповідно до доповіді В.О.Ольдерогге, в першому навчальному році воєнізації планувалось дати студентам загальновійськову підготовку, а заняття за спеціальністю починати на 2-3 курсах, оскільки ВДВП вводилась на 1-3 курсах.

Число навчальних груп в 1926/27 навчальному році складало 21 групу. До складу групи в середньому входило 75 осіб, отже, загальна кількість студентів, які проходили ВДВП, приблизно складала 1575 осіб.

Навчання військовим дисциплінам проводилось лекційним методом, вирішенням показових тактичних задач та лабораторних робіт. Після закінчення теоретичного курсу навчання студенти проходили 2-місячні збори у військових частинах.

16 вересня 1930 р. в Київському політехнічному інституті створюється військова кафедра, завідувачем якої було призначено В.О.Ольдерогге.

З початку організації і до 1941року військова кафедра готувала командирів взводів запасу проводового та радіозв’язку, наземної артилерії, протихімічного захисту і саперів.

До початку Вітчизняної війни кафедра підготувала більше 5000 командирів взводів.

У 1941р. Київський політехнічний інститут був евакуйований у м.Ташкент, де кафедра здійснювала підготовку слухачів для військових академій. Серед студентів-дівчат готувались радистки для партизанських загонів.

Після повернення в 1944 році в м. Київ і до 1948 року військова кафедра готувала для Червоної армії стройових офіцерів складу автомобільних військ із числа чоловіків, придатних до стройової служби. З числа чоловіків, придатних до нестройової служби, і жінок військова кафедра готувала офіцерів технічного складу автомобільних військ.

З 1948 по 1953 рр. здійснювалась підготовка офіцерів запасу для автомобільних військ і військ зв’язку, з 1953 по 1960 рр. – офіцерів запасу для військ протиповітряної оборони (ППО) країни, а починаючи з 1960 року – офіцерів запасу для військ ППО сухопутних військ. З 1969 року на кафедрі розпочалася підготовка військових інженерів запасу для Військово-Морських сил.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 490 “Про реформу системи військової освіти”, наказу міністра оборони України від 25 червня 1992 р. № 133 “Про реформування системи військової освіти в Україні” та директиви начальника головного штабу Збройних сил України від 31 червня 1993 року ДГШ-122 з метою забезпечення якісної підготовки студентів Київського політехнічного інституту за програмою офіцерів запасу кафедра військової підготовки з 1 вересня 1993 року перетворена у факультет військової підготовки при КПІ.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти України від 23 лютого 1999 р. № 52/48 факультет військової підготовки був перетворений у Військовий інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і став його структурним підрозділом.

З метою подальшого вдосконалення підготовки офіцерських кадрів для Збройних сил України, Служби безпеки України та інших військових формувань у рамках єдиної системи військової освіти і науки, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2001 р. № 269 “Про створення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і Наукового центру зв’язку та інформатизації Збройних сил на базі Київського військового двічі орденів Червоного прапора інституту управління і зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, які ліквідовані, створено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (ВІТІ НТУУ “КПІ”).

На сьогодні Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ” здійснює військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу для Збройних сил України (ЗСУ), а саме: для Повітряних сил, Військово-Морських сил, військ Протиповітряної оборони сухопутних військ, Головного управління зв’язку та інформаційних систем, Головного управління з гуманітарних питань та соціального захисту Генерального штабу ЗСУ, Головного фінансово-економічного управління, Головного автомобільного управління, Центрального управління захисту інформації і криптології.

Крім студентів нашого університету, військову підготовку за програмою офіцерів запасу у ВІТІ НТУУ “КПІ” проходять студенти Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ), Міжнародного університету фінансів (м. Київ), Української академії зовнішньої торгівлі (м. Київ), Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ), Київського університету ринкових відносин, Національного університету харчових технологій (м. Київ).

Наполеглива, сумлінна праця талановитих науково-педагогічних працівників інституту, неординарна організація всіх сторін діяльності забезпечують досягнення успіху в незмінній програмі виховання студентів-випускників, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу – патріотів рідної України.

Nov 14, 2006 || Автор: О.М. Лоза, начальник факультету військової підготовки ВІТІ, полковник