З листопада 2004 року на базі Центру післядипломної освіти ВАТ “Укртелеком” функціонує філія кафедри міжнародної економіки.

Кафедру було створено з метою інтеграції зусиль провідних фахівців кафедри управління, економіки та фінансів ЦПО та кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”; використання передового досвіду практичної виробничо-комерційної діяльності високотехнологічного, наукоємного підприємства в навчальному процесі для студентів КПІ; викладання за найновішими методиками актуальних для співробітників ВАТ “Укртелеком” навчальних дисциплін; стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ФММ; проведення переддипломної практики студентів, виконання наукових досліджень тощо.

Філія кафедри викладає дисципліни: “Економічні аспекти господарювання “Укртелекому”, “Бізнес-планування”, “Сучасні питання економіки у сфері телекомунікацій”, “Міжнародна економіка”, “Стратегічне управління”, “Фінансовий менеджмент”, “Управлінський облік”, “Цінні папери”, “Трансформація організаційної структури ВАТ “Укртелеком” та інші. Також здійснюється підготовка трьох груп слухачів за програмою МВА.

Студенти факультету мають можливість прослухати ознайомчі лекції провідних фахівців з новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, ознайомитися з різноманітним обладнанням телефонного зв’язку кількох поколінь, відвідати телекомунікаційні центри.

С.В.Войтко, заступник декана ФММ к.е.н., доцент