У другій половині жовтня в Парижі пройшла 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, у якій взяли участь 193 країни – члени цієї міжнародної організації.

У роботі Генеральної конференції взяла участь і делегація України на чолі з головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, першим заступником міністра закордонних справ В.С. Огризком. До її складу входив проректор з міжнародних зв’язків НТУУ “КПІ” С.І.Сидоренко, який взяв участь у роботі комісій з питань освіти, науки, в роботі круглого столу міністрів освіти “Освіта та економічний розвиток”.

У виступах проф. С.І.Сидоренка йшлося про концепцію сталого розвитку, що розробляється в Україні силами Інституту прикладного системного аналізу і базується на умові обов’язкового узгодження економічного, екологічного і соціального вимірів – з пріоритетом саме третього – людського – виміру. Розроблено нову методику кількісного та якісного оцінювання складного процесу сталого розвитку з використанням методів прикладного системного аналізу на основі близько 300 глобальних індексів та індикаторів, що надаються авторитетними міжнародними організаціями. І ця методологія може бути корисною й для інших країн світу, для регіонів (наприклад, для Причорномор’я).

Було також звернуто увагу на те, що Україну не меншою мірою, ніж алгоритми сталого розвитку, турбує сама атмосфера освітньо-наукового середовища, де постійна увага має приділятися аналізу динаміки процесів у морально-етичній сфері, що було сформульовано в прийнятій конференцією UNESCO-CEPES у 2004 р. Брестській декларації.

До морально-етичних категорій Україна відносить також і ґендерну рівність, що вперше за період незалежності регулюється спеціальним законом України.

Було поінформовано і про міжнародну ініціативу НТУУ “КПІ”: розбудувати “Міст співробітництва” між містами Хіросимою та Славутичем. Мери означених міст уже висловили свою підтримку проекту. Планується, що буде створено телекомунікаційний міст з метою моніторингу здоров’я постраждалого населення, розширено доступ до світових мереж та баз даних у цій галузі, розгорнуто наукове співробітництво, проводиться робота з підготовки форуму “Учені, викладачі та студенти – за мир, безпеку та взаєморозуміння” тощо.

Сергій Іванович розповів також, що на засіданні Комісії з питань науки було звернуто увагу на важливість включення до Середньострокової програми ЮНЕСКО на 2008-2015 рр. пілотних проектів дослідницьких університетів. Ураховуючи положення проекту цієї програми, де йдеться про увагу до фундаментальних наук і до відповідних заходів на всіх рівнях освіти, українською делегацією було внесено пропозицію про проведення під егідою ЮНЕСКО світових студентських олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики, щоб визначити кращих студентів світу в цих галузях знань та їх наставників. Було також внесено ряд інших пропозицій, що стосувалися різних аспектів наукової й освітньої діяльності.

Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила стратегічні орієнтири розвитку на 2008-2013 роки. Зокрема, за підсумками роботи круглого столу міністрів освіти було прийнято комюніке, в якому означені орієнтири для країн-учасниць у таких сферах: освіта та економічний розвиток, право на освіту для всіх, освіта і сталий розвиток, партнерські зв’язки в інтересах освіти й економічного розвитку. У комюніке зазначається, що освіта й економічний розвиток взаємопов’язані: покращення рівня освіти сприяє економічному зростанню, яке, у свою чергу, є джерелом ресурсів для освіти. У світі, що змінюється, системи освіти повинні пропонувати нові, нестандартні підходи.

Змістовна частина роботи комісій з питань науки, освіти (за участю міністрів освіти і міністрів науки різних країн) має виключно важливе значення для формування науково-освітніх стратегій, для створення наукового інноваційного середовища в Україні, зокрема в КПІ, підсумував С.І.Сидоренко.

За його словами, матеріали 34-ї сесії узагальнено та надано відповідним урядовим установам, зокрема Міносвіти, також відповідні документи, в обговоренні яких на міжнародному форумі брав участь і представник КПІ, буде надано департаментам НТУУ “КПІ”, громадським студентським організаціям, вузам-партнерам тощо. Застосування їх положень у роботі сприятиме реформам у НТУУ “КПІ”, які корелюватимуться зі світовими тенденціями.

Nov 30, 2007 || Автор: Записала Н.Вдовенко

Дата події