У лютому 2008 року відбулась Міжнародна міжгалузева науково-технічна конференція “Зварювання та споріднені процеси і технології” студентів, аспірантів та наукових співробітників кафедри зварювального виробництва, організована кафедрою спільно з Українським атестаційним комітетом зварювальників, Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Українським науково-дослідним інститутом авіаційної технології.

Метою конференції було поєднання наукових та інженерних досягнень і знань з економічними потребами промисловості України у теперішній час, а також удосконалення наукової підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі зварювального виробництва.

Основна увага при організації і проведенні конференції була приділена студентським та магістерським роботам, що виконуються під керівництвом науковців кафедри. Активну участь у конференції взяли іноземні магістранти.

Усього було заслухано 30 доповідей, основна тематика яких стосувалася фізико-хімічних процесів при електродуговому зварюванні та міцності і ресурсу зварних з’єднань. Ряд доповідей були присвячені інтеграції наукового та навчального процесу. Останнє є важливим з погляду переходу до нової системи навчання за Болонськими принципами.

Кращими визнано доповіді інженера О.В.Буримського, аспірантки Н.М.Стреленко, студентки Ю.О.Старової та студента А.О.Перепічая.

За результатами конференції видано збірник матеріалів, з яким можна ознайомитись у бібліотеках НТУУ “КПІ” та інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Автор: В.М.Прохоренко, професор, Л.А.Жданов, доцент

Дата події