Щорічно 26 квітня світове співтовариство відзначає Міжнародний день інтелектуальної власності. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (World Intellectual Property Organization (WIPO)) на своєму засіданні у вересні 2000 року і знаменує собою дату набуття чинності Конвенції (26 квітня 1970 року), що заснувала ВОІВ.

Міжнародний день інтелектуальної власності надає можливість для усвідомлення значення інновацій у повсякденному житті людини й удосконалюванні суспільства. Відзначення цього дня сприяє зростанню інформованості громадян про те, як патенти, авторське право, товарні знаки і промислові зразки впливають на повсякденне життя; роз’ясненню того, яким чином охорона прав інтелектуальної власності сприяє розвитку творчої та інноваційної діяльності та підвищенню поваги до інтелектуальної власності; визнання творчості та внеску авторів і новаторів у розвиток суспільства.

Протягом 2007 року винахідниками НТУУ “КПІ” за сприяння працівників відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ Л.М.Попової, Е.П.Романенко, М.А.Руденко, М.М.Романової, О.А.Фої, Ю.В.Осипової було подано 234 заявки на об’єкти інтелектуальної власності.

До Міжнародного дня інтелектуальної власності експертно-консультативна комісія з питань інтелектуальної власності при департаменті науки і інноватики НТУУ “КПІ” визначила найкращих винахідників нашого університету за підсумками 2007 року.

Ними стали: І.О.Мікульонок, ІХФ (39 заявок на патенти), Ю.М.Кузнєцов, ММІ (27 заявок на патенти), М.С.Тривайло, ММІ (27 заявок на патенти), М.А.Новік, ММІ (11 заявок на патенти), І.А.Андреєв, ІХФ (7 заявок на патенти), В.І.Сівецький, ІХФ (7 заявок на патенти), В.В.Карачун, ФБТ (7 заявок на патенти), П.А.Усачов, ПБФ (6 заявок на патенти), П.О.Барабаш, ТЕФ (6 заявок на патенти), Ф.Ф.Дубровка, РТФ (6 заявок на патенти), О.П.Ніщик, ТЕФ (6 заявок на патенти).

Творчі й інноваційні здібності людини безмежні. Це основний людський ресурс із невичерпним потенціалом. І ніде він не виявляється з такою очевидністю, як у молодих людях, характерними рисами яких є допитливість, багата уява, готовність переосмислювати відомі ідеї й експериментувати з повсякденними предметами, здатність знаходити неординарні рішення. Тому Комісія визначила також для заохочення за підсумками 2007 року кращих винахідників-студентів нашого університету. За участю студентів було подано 99 заявок, що становить 42% від загальної кількості поданих заявок.

Найбільшу кількість винахідників-студентів підготували на ММІ, ПБФ та ІХФ. Серед найбільш активних варто назвати наступних студентів: Н.В.Безугла (ПБФ), О.С.Берегова (ІФФ), О.А.Войтюк (ПБФ), Р.В.Герус, (ПБФ), О.В.Грисюк, (ММІ), Є.О.Довгопол, (ПБФ), А.О.Драч (ММІ), М.С.Забарний, (ММІ), Л.О.Заверуха (ПБФ), Б.П.Зора (ІФФ), С.І.Костик (ФБТ), Д.О.Кузнєцов, (ММІ), Д.В.Литвиненко (ФБТ), О.В.Осадчий (ПБФ), В.А.Пархомчук (ММІ), С.А.Пахолко (ММІ), Т.В.Пивовар (ІХФ), С.В.Півненко (ІХФ), Ю.В.Свиридонова (ТЕФ), С.В.Свистун (ЗФ), Солтаніа Бабак (ММІ), В.В.Фурманська (ІХФ), Д.А.Чередниченко (ФБТ).

Патенти, товарні знаки, авторське право і суміжні права є могутніми інструментами сприяння економічному і культурному розвиткові людства. Інтелектуальна власність може і повинна стати однією з фундаментальних опор для відродження економіки України.

Автор: А.К.Скуратовський, доцент ММІ, заслужений винахідник НТУУ “КПІ”

Дата події