Конструкційні полімерні композиційні матеріали

Сучасний рівень розвитку технологій потребує винайдення нових матеріалів із новими властивостями. У цьому фільмі розповідається про переваги конструкційних полімерних композиційних матеріалів, про їх застосування, способи виготовлення та їхній склад.

Втома матеріалів

У фільмі детально розглядається процес руйнування матеріалів у результаті їх «втоми». Виводяться основні критерії міцності. Розповідається про причини та властивості старіння матеріалів, способи боротьби із цим процесом. Також ви дізнаєтеся про способи вимірювання зістареності матеріалу та дослідження матеріалів на молекулярному рівні.

Методи випробування матеріалів на міцність

У фільмі демонструються практичні випробування різноманітних матеріалів на міцність. Розглядаються випробування певних якостей матеріалів відповідними методами. Також ви дізнаєтеся про теоретичні основи таких випробувань та їх призначення.

Поліморфні перетворення металів

У цьому фільмі розповідається про явище поліморфізму. Наводяться приклади та розповідається про властивості таких перетворень. Детальна увага приділяється поліморфним перетворенням металів та властивостям цього перетворення. Розглядається природа поліморфізму.

Закон взаємного переходу кількісних та якісних змін

У цьому фільмі розповідається про кількісні та якісні властивості різноманітних матеріалів. Ви дізнаєтеся про поняття кількості та якості матеріалів, про різницю між цими категоріями та про залежність кількості від якості.

Рекристалізація металів та сплавів

У фільмі розповідається про будову кристалів металів, а також про властивості металів з різноманітними текстурами та застосування цих знань на практиці.

Розрахунок споруд з урахуванням пластичних властивостей матеріалів

У фільмі йдеться про застосування певних законів механіки на практиці, пружність та пластичність різних матеріалів, а також про способи вимірювання цих характеристик та мету їх визначення.

Електрошлакова технологія

Фільм розповідає про технологію отримання металу високої якості та зварювання конструкцій за рахунок використання теплоти шлакової ванни при проходженні крізь неї електричного струму. Також розповідається про те, як і де цю технологію використовують на практиці.

Сірі, ковкі й високотривкі чавунні сплави

Розповідається про структуру та склад чавунів та залежність їх властивостей від певного складу. Демонструються методи впливу на структуру чавуну в процесі його відливу.

Фільми підготовлено на основі кіноархіву відділу технічних засобів навчання НТУУ «КПІ»