Кафедру виробництва приладів (на той час – технології приладобудування) ПБФ було засновано у квітні 1968-го відповідно до наказів №183 Міносвіти УРСР та №88-А по Київському ордена Леніна політехнічному інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Першими розпочали підготовку інженерів технологів доц. В.О.Остаф'єв, ст. викладач В.О.Румбешта, асистенти О.М.Федорова, В.А.Держук, М.Г.Станевич, А.М.Вестфаль. На початку своєї діяльності кафедра проводила навчальний процес із технологічних дисциплін для чотирьох випускових кафедр ПБФ і факультету автоматики та електроприладобудування, з 1994 р. – для ФММ, з 2004 р. – для ММІФ. З 1979 р. кафедра розпочала підготовку і випуск фахівців зі спеціальності «Технологія приладобудування» (тоді ж і отримала нинішню назву), а з 1999 р. першою в Україні – з нової спеціальності «Медичні прилади і системи».

Навчальна і дослідницька робота кафедри розпочалась під керівництвом професора В.О.Остаф'єва – видатного вченого-технолога, який є членом міжнародного товариства вчених-технологів СІРП (General Institute Research Production). Викладацький склад поповнювався через навчання в аспірантурі. Першими аспірантами кафедри були Т.П.Комарова і П.А.Усачов, які згодом успішно захистили кандидатські дисертації. Пізніше наукові ступені здобули В.О.Румбешта, В.А.Держук, С.П.Вислоух, В.С.Антонюк, І.В.Максимчук та ін. Вагомий внесок в організацію навчального процесу зробили завідувач лабораторії А.М.Озадовський, с.н.с. В.С.Антонюк, інженер Г.К.Калайда, О.А.Шеховцова, А.Б.Шульга та ін.

У 1995–1999 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував д.т.н., професор, заслужений працівник вищої школи України, академік АІНУ В.О.Румбешта – відомий учений у галузі дослідження і створення прецизійних систем діагностики стану технологічного обладнання та інструменту в приладобудуванні. У 1999 році завідувачем кафедри було обрано випускника ПБФ, д.т.н., професора Г.С.Тимчика.

Відомі науковій спільноті викладачі кафедри д.т.н., проф. В.О.Остаф'єв, д.т.н., проф. В.О.Румбешта, д.т.н., проф. Г.С.Тимчик, к.т.н., доц. М.Ф.Терещенко, к.т.н., доц. В.В.Шевченко обрані дійсними членами Академії інженерних наук України по відділенню приладобудування.

Наукова робота на кафедрі забезпечується висококваліфікованим колективом викладачів у складі 4 докторів та 9 кандидатів технічних наук, 3 штатних наукових співробітників НДЧ та 7 аспірантів. Для виконання наукових досліджень також залучаються співробітники навчально-допоміжного персоналу, аспіранти і студенти.

За роки існування кафедри співробітниками отримано 157 авторських свідоцтв СРСР, 24 зарубіжних патенти на винаходи, 2 почесних звання («Заслужений працівник Вищої школи УРСР» і «Заслужений працівник освіти України»), 4 звання «Відмінник освіти», 9 медалей та дипломів на виставках наукових розробок СРСР і України; видано 27 наукових монографій; надруковано понад 800 наукових статей у вітчизняних і 90 – у міжнародних виданнях; виконано 87 науково-дослідних розробок; створено 56 нових зразків приладів і технологій. Захищено 47 кандидатських та 7 докторських дисертацій (за останні роки – 5 кандидатських та одну докторську).

Головні напрями наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, такі: математичні методи моделювання та дослідження фізичних процесів обробки матеріалів у сучасному приладобудівному виробництві (проф. В.О.Остаф'єв); створення інтелектуальних систем виробництва в приладобудуванні; комп'ютерна підготовка виробництва приладів; створення лазерних оптико-електронних (проф. Г.С.Тимчик, к.т.н. Т.Р.Клочко), віброакустичних і електромагнітних (к.т.н. В.І.Скицюк) систем діагностики, контролю та управління якістю виробництва приладів; дослідження впливу на біоструктури лазерного та акустичного опромінювання і створення медичних лікувальних систем на їх основі; створення мікропроцесорних спеціалізованих комплексів для стоматології та ортодонтії.

Для реалізації надточних мікротехнологій випускник факультету Г.С.Тимчик розробив нові лазерні оптико-електронні системи, які були реалізовані спільно з науковими співробітниками к.т.н. Т.Р.Клочко, С.Сахно, О.Кривошликовим, С.Коломійцем. Основним розробником методології схемних рішень є Т.Р.Клочко. Методичні рекомендації створено разом з д.мед.н., проф. А.Т.Циганковим та працівниками медичного центру «Лемецела». В останні роки співробітники кафедри працюють над створенням медичної апаратури для стоматологів. Основним розробником є молодший науковий співробітник Я.О.Кушнір.

На кафедрі виробництва приладів з 1993 р. започатковано розробку лазерних терапевтичних приладів для лікувальних цілей, які отримали популярність серед лікарів України. За 1993-2001 рр. створено 5 модифікацій приладів на основі низькоінтенсивних гелій-неонових та напівпровідникових лазерів з червоним та інфрачервоним випромінюванням. Створено теоретичні засади лазерного оптоелектронного комплексу для лікувальних закладів фізіотерапевтичного профілю, діагностики та опромінювання із застосуванням східних технологій.

Наукові розробки кафедри неодноразово демонструвались на міжнародних виставках: Лейпцизькому ярмарку (Німеччина), Пловдівському ярмарку (Болгарія), Азія-97 (Гонконг), а також ВДНГ СРСР та України, де отримали 12 медалей, 9 дипломів 1-го та 2-го ступеня тощо.

Виробництво приладів – важлива складова створення виробу. Технологічна підготовка виробництва складає до 60% затрат загальної підготовки виробництва. Технологічну підготовку інженерів на факультеті здійснює група технологів, які виконували госпдоговірні роботи з КБ «Південне» заводу «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), УкрНДАІ, ВО «Завод «Арсенал», ЦКБ «Заводу «Арсенал», НВО «Радар», заводом автоматики ім. Г.Петровського, заводом ім. О.Антонова (м. Київ), з Українським технологічним центром оптичного приладобудування, ВПКТІ «Буддормаш» (м. Київ), «КАРАТ» (м. Вишгород), НВО ім. С.П.Корольова, НВО «Техніка» (Росія), оптичними підприємствами Росії (міста Красноярськ, Загорськ, Казань, Омськ), з Інститутом надтвердих матеріалів ім. Бакуля АН УРСР, НВО «Фотоприлад» (м. Черкаси), «Львівською політехнікою», Львівським радіотехнічним НДІ, Інститутом прикладної квантової механіки АН ГРСР (м. Тбілісі, Грузія) та іншими.

Кафедра виробництва приладів продовжує створювати нові розробки та готувати фахівців для потреб національної економіки.

Ірина Діордіца, асистент каф. виробництва приладів ПБФ