Спільний семінар “Як подолати економічну кризу в Україні”, організований Українсько-японським центром та НТУУ “КПІ”, відбувся 5 березня. У його роботі взяли участь вітчизняні та зарубіжні фахівці. Вітаючи учасників семінару, начальник управління міжнародних зв'язків, директор Українсько-японського центру НТУУ “КПІ” проф. Б.А.Циганок подякував організаторам заходу та підкреслив активну позицію УЯЦ в налагоджуванні всебічного співробітництва між нашими країнами.

З вітанням до присутніх звернувся директор проекту технічного співробітництва та грантової допомоги “Українсько-японський центр” п. Осаму Мідзутані. Він подякував керівництву НТУУ “КПІ” за результативну співпрацю та звернув увагу на необхідність різностороннього аналізу нинішньої економічної ситуації для подальшого дієвого спрямування роботи УЯЦ.

З презентацією “Аналіз стану економіки України на сучасному етапі” виступила к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ, докторант Інституту економіки та прогнозування НАН України І.М.Крейдич. Серед іншого, було зазначено, що абсолютна сума грошей в Україні зростає, але темпи зростання грошової маси скоротилися, тож не вистачає національної валюти, щоб забезпечити діяльність промисловості. Дії ж НБУ не завжди економічно доцільні.

Напрямам розвитку економіки України у посткризовий період була присвячена презентація завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки ФММ д.е.н., проф. Г.К.Ялового. З наведених статистичних даних випливає, що за останні роки нарощування кредитної маси в Україні відбувалося з темпом до 70% і лише невелика частина кредитів спрямовувалася на інвестиційну діяльність. На думку вченого, нинішня криза відрізняється від кризи 1990-х, тому емісія грошової маси не дасть позитивних результатів. Необхідна жорстка політика НБУ щодо контролю за використанням ресурсів банків аж до обмеження їх діяльності, зміна облікової ставки НБУ, перехід на гривневі розрахунки, моніторинг діяльності фінсистем і банківського сектора та ін. На теперішній момент, як видно з наведених даних, практичних заходів від керівництва держави не було запроваджено.

Ю.Г.Корнєв – віце-президент української національної комісії Української торгово-промислової палати, професор НАУ – у своєму виступі наголосив, що причина кризи не в національній економіці, а в національній політиці, геоекономіці та українському етносі. Він навів приклади країн, зокрема Скандинавських, з бідними природними ресурсами. Щоб вижити, вони постійно долаюють труднощі, тож створили розвинену економіку.

У найближчому майбутньому в Україні революцій не очікується, впевнений Ю.Г.Корнєв, – народ прагне сильного вождя, але не спроможний його породити. Ще він вважає, що незабаром Бразилія, Росія і Китай визначатимуть, яким стане світ. Тож Україні варто визначитися, з ким її економічні інтереси. Також варто підготувати нові кадри і створити їм умови для роботи.

Презентація експерта JICA, провідного консультанта ЄБРР-ТАМ д-ра Шінічіро Кавагучі стосувалася організаційно-правових заходів протидії економічній кризі на основі досвіду надання консультацій.

Підсумовуючи, п. О.Мідзутані був оптимістом: “Після ночі настає світанок, але проміжок ночі перед світанком – найтемніший. Це обговорення допоможе нам вирішити, що потрібно робити, щоб достойно зустріти світанок”.

Н.Вдовенко

Дата події