12 травня цього року Україна відзначала 55-річчя членства країни в ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури).

На сьогоднішній день членами ЮНЕСКО є 192 країни. Згідно зі Статутом, головне завдання ЮНЕСКО полягає в сприянні зміцненню миру i безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки i культури, а також укоріненню у свідомості людей необхідності захисту миру.

Основними сферами компетенції ЮНЕСКО є: освіта; природничі, точні та гуманітарні науки; культура i міжнародне культурне співробітництво; засоби масової інформації, інформатика та комунікація.

Важливою функцією ЮНЕСКО є її нормотворча діяльність. Організацією розроблено міжнародні конвенції та багатосторонні договори, а також рекомендації і декларації, що регулюють міжнародну діяльність у сферах освіти, науки, комунікації, обміну та збереження культурних цінностей.

У галузі освіти основні зусилля ЮНЕСКО спрямовані на: сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності; проведення аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробку політики та здійснення реформ у галузі освіти з метою покращення її якості та адаптації до потреб суспільства.

Логотип ЮНЕСКОУ галузі науки ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з розвитку фундаментальних та інженерних наук, вузівської науки, адаптації до потреб суспільства. Так, за ініціативою Міжнародного астрономічного союзу і ЮНЕСКО 2009 рік був оголошений Міжнародним роком астрономії (МРА), що приурочено до 400-річного ювілею телескопічної астрономії. У 1609 році Галілео Галілей уперше використав телескоп для спостереження за небесними тілами. У цих заходах візьмуть участь 135 країн по всьому світу.

У галузі гуманітарних наук реалізуються проекти, що стосуються глобальних соціальних змін, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді в розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.

Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури охоплює такі сфери: збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини; розвиток мистецтв, культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.

З дня вступу до ЮНЕСКО Україна зайняла активну позицію з впровадження фундаментальних принципів цієї організації до практики міждержавних та міжнаціональних відносин у поширенні знань про Україну, її самобутню культуру, науковий потенціал серед світової спільноти.

За поданням України, до пам'ятних дат ЮНЕСКО у 2008 році ввійшло святкування 100-річчя з дня народження Марії Приймаченко – видатної української художниці, а у 2009 році – святкування 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя. З особливою гордістю ми можемо згадувати 1998 рік, коли до цього списку було включено 100-літній ювілей Київського політехнічного інституту.

Важливим напрямком співпраці України з ЮНЕСКО у сфері культури є збереження об'єктів культурної і природної спадщини. Так, до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять такі пам'ятки, як «Софія Київська», «Києво-Печерська лавра» (внесено у 1990 році), історичний центр Львова (внесено у 1998 році); у липні 2005 р. до Списку включено об'єкт науково-культурної спадщини «Дуга Струве» (4 геодезичні пункти: Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин), букові праліси Карпат (внесено у 2007 році).

Крім того, до попереднього списку об'єктів, які можуть претендувати на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, увійшли: Бахчисарайський ханський палац, заповідники «Асканія-Нова» та «Херсонес Таврійський», культурний ландшафт та каньйон м. Кам'янець-Подільський, історичний центр м.Чернігів, Уманський парк «Софіївка», Канівський заповідник «Могила Тараса Шевченка», а також археологічний комплекс «Кам'яна могила».

У галузі комунікації та інформації ЮНЕСКО покликана сприяти вільному поширенню інформації, розвитку плюралізму та незалежності засобів інформації, застосуванню нових інформаційних і телекомунікаційних технологій.

ЮНЕСКО – це провідний центр міжнародного діалогу між експертами та інтелектуальними колами. Щороку під її егідою проводиться близько 200 міжнародних форумів з широкого кола питань.

На рубежі другого та третього тисячоліть у «Декларації Тисячоліття ООН» були визначені нові ключові цілі та завдання розвитку: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, сталий розвиток довкілля, здоров'я матерів та проблема дитячої смертності, боротьба зі СНІДом та туберкульозом, забезпечення ґендерної рівності, активна роль у вирішенні яких відводиться ЮНЕСКО.

Співпраця України з ЮНЕСКО стратегічно орієнтована на сприяння розширенню міжнародного співробітництва українських наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації. Метою такого співробітництва є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів, використання в національних інтересах можливостей ЮНЕСКО та міжнародного досвіду у сферах її компетенції.

У рамках заходів, що пройшли в Україні та у штаб-квартирі ЮНЕСКО з нагоди відзначення (12 травня 2004 р.) 50-річчя членства України в цій Організації, Генеральним директором ЮНЕСКО К.Мацуурою було зазначено, що «Україна завжди належала до авторитетних членів Організації завдяки високому розвитку в нашій державі науки, культури, освіти та інформаційно-комунікаційних технологій».

У січні 2009 року виповнюється 10 років з початку діяльності міжнародної кафедри ЮНЕСКО (МКЮ) «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу». Кафедру було створено на підставі двосторонньої Угоди між ЮНЕСКО та НТУУ «КПІ» відповідно до Меморандуму про співробітництво між урядом України і ЮНЕСКО від 18 листопада 1997 р. в межах Міжнародної програми UNITWIN.

За ці роки кафедра пройшла непростий шлях становлення. Співпрацюючи з впливовими міжнародними організаціями, МКЮ започаткувала низку міжнародних конгресів, конференцій, семінарів стосовно різних аспектів підтримки та розвитку вищої технічної освіти, прикладного системного аналізу та інформатики, які сприяли осмисленню сучасної ролі природничих наук та вищої технічної освіти в системі людського виміру.

За участю кафедри ЮНЕСКО на базі НТУУ «КПІ» у 2008 році були організовані та проведені такі серйозні міжнародні заходи, як «Форум вищої освіти» – Конгрес ректорів Мережі університетів країн Чорноморського регіону та 21-ша Міжнародна конференція CODATA «Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє», які дозволили зміцнити авторитет не тільки нашого університету, але й країни в цілому.

Кафедрою ЮНЕСКО здійснюються практичні кроки з реалізації сучасної моделі розвитку технічного університету як освітнього науково-інформаційного комплексу. Так, на базі кафедри ЮНЕСКО та факультету менеджменту і маркетингу у 2005 році була організована підготовка фахівців університету за програмою «Менеджмент міжнародної діяльності». Започаткування такої підготовки в рамках університету стало можливим завдяки гранту, який було надано ЮНЕСКО на виконання проекту «Технічна та методологічна підтримка навчальної програми з менеджменту міжнародних проектів».

І по сьогоднішній день перед університетом гостро стоїть питання щодо підготовки таких фахівців. Ідея з організації такої підготовки вийшла на загальноуніверситетський рівень і реалізується нині в межах перепідготовки, яку здійснює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти.

З 2006 року кафедра ЮНЕСКО спільно з Європейським центром вищої освіти при ЮНЕСКО (UNESCO – CEPES) розпочала проект «Розробка концептуальних засад та інструментарію рейтингування вітчизняних навчальних закладів». 24 березня 2004 року в газеті «Дзеркало тижня» були опубліковані перші результати цього проекту – рейтинг вищих навчальних закладів «Топ – 200 Україна». Зараз «Топ – 200» є одним з найбільш авторитетних рейтингів вищих начальних закладів України.

Програма заснування кафедри ЮНЕСКО охоплює всі основні сфери діяльності ЮНЕСКО: освіта, права людини, охорона довкілля, суспільні та прикладні науки, комунікації та ін. Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» в НТУУ «КПІ» гідно представляє освітню сферу України у цій доброчинній діяльності.

С.М.Шукаєв, секретар кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика», проф.

Дата події