Гідродинаміка в хімічній апаратурі

Фільм розповідає про режими руху рідин, методи розрахунку втрат енергії, лінійних та місцевих опорів. Пояснюється залежність тиску від витоку рідин крізь отвори, насадки та водозливи.

Застосування гідроприводу в технологічних машинах

У фільмі демонструються машини, у яких застосовується гідропривод, пояснюются принципи його роботи та методи керування ним.

Газорідинні течії в елементах насосів

Фільм розповідає про поведінку газорідинних течій у найпростіших елементах проточної частини насоса.

Гідравліка водопропускних трубчастих споруд

Демонструються види водопропускних трубчатих споруд, режими їх роботи, умови проходження води через такі споруди.

Поєднуючі та водобійні споруди

Демонструються схеми одноступінчастих та багатоступінчастих перепадів і рух води ними.

Фільми підготовлено на основі кіноархіву відділу технічних засобів навчання НТУУ «КПІ»