Завідувач архіву: Ясінецька Вікторія Анатоліївна
Адреса: 03056, м.Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, 1 поверх, вхід зі сторони 7-го корпусу
Робочі дні: Пн-Пт, Години прийому: з 1000-1600, обідня перерва - 1300-1400.
Консультації за телефоном: 204-95-67
Електронна пошта: arhiv[at]kpi.ua

Архів створений для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

У своїй діяльності Архів керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, і положенням про архів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АРХІВУ:

 • Приймання від структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.
 • Контроль разом зі департаментом управління справами за станом зберігання й правильністю оформлення документів у структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ КПІ ім. Ігоря Сікорського, перевірка відповідності формування документів у справі згідно із затвердженою номенклатурою.
 • Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (далі -Правила), відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради.
 • Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання й подання на розгляд експертної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ із кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, актів про вилучення документів із Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу).
 • Створення й вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.
 • Організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів із документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил.
 • Підготовка, передавання й транспортування (за рахунок організації) документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради.
 • Участь у заходах із підвищення фахової кваліфікації працівників організації, які відповідають за роботу з документами.

ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ ВХОДЯТЬ:

 • документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського, та документи з кадрових питань;
 • науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені КПІ ім. Ігоря Сікорського або одержані КПІ ім. Ігоря Сікорського на законних підставах;
 • фонди особового походження працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону;
 • документи з різними видами матеріальних носіїв інформації підпорядкованих структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, що ліквідовані;
 • друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи Архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • довідковий та обліковий апарат до архівних документів;
 • документи з різними видами матеріальних носіїв інформації, які повинні зберігатися в Архіві КПІ ім. Ігоря Сікорського окремо.