В основу діяльності департаменту адміністративно-господарської роботи у 2012 році були покладені затверджені ректором НТУУ «КПІ» плани ремонтних робіт, затверджений Вченою радою перспективний план розвитку матеріально-технічної бази університету, поточні рішення Вченої і адміністративної рад.

Основними завданнями у минулому році було утримання матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані і подальший її розвиток з метою створення нормальних умов для навчальної та наукової діяльності, забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників університету. Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього колективу університету ці завдання виконувалися.

Хочу коротко охарактеризувати основні напрями господарської діяльності з утримання і розвитку матеріально-технічної бази в минулому році та зупинитися на завданнях, що стоять перед департаментом у 2013 р.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази. Загальна площа матеріально-технічної бази університету за минулий рік практично не змінилася і складає близько 550 тис. м2, у тому числі навчальних корпусів і об’єктів господарської діяльності – 408 тис. м2 і 142 тис. м2 студентських гуртожитків. Крім того, у нас на балансі шість житлових будинків, чотири бази відпочинку для студентів і співробітників університету, паркова зона, сотні кілометрів зовнішніх інженерних мереж, елементи благоустрою та інші об’єкти. Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 118 гектарів, у тому числі бази відпочинку – 35 гектарів.

У 2012 році введено в експлуатацію прибудову до навчального корпусу №35 загальною площею 1932,2 м2. Виконано часткову реконструкцію фундаментів та підсилення стін у лівій частині корпусу № 12. Виконано роботи з благоустрою прилеглої території біля корпусів № 1(енергокрило), 4, 5, 6, 7, 18, 32 – проведено частковий ремонт існуючих доріжок і доріг.

Загальний обсяг коштів, використаних у 2012 році на ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах університету, за всіма способами виконання (господарським, підрядним і власними силами підрозділів) склав суму 16,78 млн грн (у 2011 – 25,31 млн грн).

Структура витрат на ремонтні роботи така: загальнобудівельні роботи – 12,05 млн грн; санітарно-технічні роботи – 1,98 млн грн; електромонтажні роботи – 1,2 млн грн; зовнішні інженерні мережі – 0,01 млн грн; благоустрій території – 1,24 млн грн; покрівельні роботи – 0,3 млн грн.

Між окремими виробничими підрозділами, які брали участь у виконанні ремонтних робіт, вони розподіляються таким чином: Виробничо-експлуатаційний комбінат – 5,6 млн грн (у 2011 році – 4,83 млн грн); сторонні підрядні організації – 8,11 млн грн (у 2011 році – 17,12 млн грн); студентське містечко власними силами і студентськими будівельними загонами з ремонту гуртожитків – 1,86 млн грн (у 2011 році – 1,76 млн грн); власними силами підрозділів – 1,21 млн грн (у 2011 році – 1,6 млн грн).

 Обсяг ремонтних робіт у навчальних корпусах університету склав 9,2 млн грн, з них витрати централізованого фонду 6,25 млн грн, а витрати підрозділів 2,95 млн грн.

Найбільший обсяг робіт за власні кошти виконали: ВІТІ – 1,69 млн грн; ФІОТ – 410 тис. грн; ФЛ – 354 тис. грн; ЦФВС – 225 тис. грн; ТЕФ – 208 тис. грн.

Утримання матеріальної бази студентського містечка.У студмістечку НТУУ «КПІ» компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій. У студмістечку проживають близько 14 тис. студентів, що за чисельністю відповідає місту районного значення. Це обумовлює складність і відповідальність завдань з підтримання господарства студмістечка, його інженерних мереж і систем, місць загального користування, приміщень тощо в належному стані. Як і в минулі роки, проблемам студмістечка приділяли велику увагу як керівники інститутів та факультетів, студентських організацій, так і ректорат, а загальний контроль здійснював ректор. Для вирішення складних питань завжди надавалась необхідна допомога, що у свою чергу дозволило уникнути багатьох непорозумінь, які мають місце у великих колективах молодих людей.

Грошові надходження студентське містечко має за рахунок оплати студентами проживання в гуртожитках. У цьому році вони склали 30118 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.12 р. склав 3469 тис. грн. Також у 2012 році студмістечко отримало з централізованого фонду 442 тис. грн, у т.ч. 430 тис. грн на виплату заробітної плати студентам, що працювали в студентських будівельних загонах, також частину ремонтно-відновлювальних робіт і матеріалів було профінансовано за рахунок факультетів, а саме – 111 тис. грн.

Основну складову загальних витрат становлять: ремонтно-відновлювальні роботи – 5868 тис. грн, з яких 1881 тис. грн освоєно ремонтно-будівельною дільницею служби експлуатації студмістечка, 1665 тис. грн – виробничо-експлуатаційним комбінатом НТУУ «КПІ», 631 тис. грн – студентськими будівельними загонами і 1691 тис. грн – підрядними організаціями; придбання м’якого та твердого інвентарю – 1472 тис. грн; загальногосподарчі та інші витрати – 13739 тис. грн. Друга частина витрат становить: позабюджетний фонд заробітної плати і нарахування – 4 687 тис. грн; придбання основних засобів – 198 тис. грн; сантехнічне, електротехнічне і газове обладнання – 796 тис. грн. Із загальної суми витрат ремонтні роботи складають 21 %, але враховуючи непростий стан матеріальної бази студмістечка, цього недостатньо.

У рамках програми проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» капітально відремонтовано гуртожиток №18, в ньому замінено два пасажирські ліфти.

У зв’язку з перенаселенням гуртожитків значно збільшено навантаження на сантехнічні і електротехнічні мережі гуртожитків, у досить складному стані знаходиться ліфтове господарство. Водночас університет зобов’язався перед Держгірпромнаглядом перевести всі гуртожитки студмістечка на електричні плити. Все це обумовлює необхідність значного збільшення фінансування ремонтних робіт.

Адміністрація студмістечка приділяє значну увагу дбайливому ставленню студентів і співробітників студмістечка до матеріальної бази, а також більш ефективному використанню матеріальних та трудових ресурсів.

Проводиться модернізація та оновлення локальної комп’ютерної мережі студмістечка. Розроблено та запущено в тестовому режимі систему оплати проживання в гуртожитках через мережу Інтернет. Працює офіційний сайт студентського містечка НТУУ «КПІ», що є джерелом актуальної і корисної інформації для студентства, а також виступає засобом інтерактивного спілкування студентів з дирекцією студмістечка.

Витрати на комунальні послуги. Питання ефективного використання енергетичних ресурсів сьогодні є актуальним у всіх сферах економіки України. Зростає частка видатків на покриття комунальних витрат у бюджеті університету, що зменшує можливості розвитку матеріально-технічної бази. У зв’язку з цим першочерговими є заходи, спрямовані на підвищення ефективності та посилення контролю за енерговикористанням, проведення навчання співробітників та студентів з питань ощадливого енерговикористання.

Коротко зупинюся на питаннях, пов’язаних з витратами та економією енергоносіїв і холодної води в 2012 р. За рік університетом спожито: теплової енергії – 65,77 тис. Гкал на суму 34,15 млн грн (у 2011 році 70,84 тис. Гкал на суму 30,9 млн грн); електричної енергії – 20,025 млн кВт•год на суму 14,23 млн грн (у 2011 році 21,29 млн кВт•год на суму 13,71 млн грн); води холодної – 1,4 млн м3 на суму 5,07 млн грн (у 2011 році 1,42 млн м3 на суму 4,78 млн грн); газу природного – 223,8 тис. м3 на суму 445,7 тис. грн (у 2011 році 198,8 тис. м3 на суму 298,5 тис. грн).

Загальна вартість спожитих у 2012 році електроенергії, тепла, води та природного газу становить 53,905 млн грн, що на 7,8% більше, ніж у 2011 році. Слід зазначити, що порівняно з 2011 роком відбулося скорочення обсягів споживання теплової (на 7,2%) та електричної (на 5,9%) енергії, холодної води (на 1,4%), а споживання природного газу зросло на 12%.

Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2012 році склали 63,35 % від загальних витрат на комунальні послуги, у 2011 році їх питома частка складала 62,2 %. Економія теплової енергії в університеті складає 5169 Гкал (без урахування житлових будівель). Економія тепла в навчальних корпусах становить 2561,0 Гкал. Водночас допустили перевитрату теплової енергії у 2012 р. корпус №29 (17 Гкал) і корпус №35 (86 Гкал, що пов’язано з прибудовою до корпусу, яку введено в експлуатацію у березні 2012 року).

Витрати на оплату спожитої електричної енергіїв 2012 році склали 26,4% від загальних витрат на комунальні послуги.

Економія електричної енергії в університеті складає 1151 тис. кВт•год (без урахування житлових будівель), або 5,5% порівняно з 2011 роком. Економії електроенергії досягнуто студмістечком, військовим містечком, ЦКМ, НТБ, господарськими об’єктами. Електроспоживання навчальних корпусів зросло менше ніж на 1%. Допустили найбільше зростання електроспоживання протягом 2012 року: корпус №2 – 18 тис. кВт•год (7,5%); корпус №4 – 25 тис. кВт•год (7,7%); корпус №6 – 83 тис. кВт•год (56,2%); корпус №11 – 10 тис. кВт•год (7,9%); корпус №16 – 11 тис. кВт•год (17,1%); корпус №20 – 18 тис. кВт•год (9,5%); корпус №23 – 8 тис. кВт•год (12,3%).

Особливо слід відзначити, що використання електричної енергії студмістечком зменшилося порівняно з 2011 роком на 411 тис. кВт•год (4,3%).

Споживання холодної води в цілому по університету скоротилося майже на 2%. Значне зниження водоспоживання досягнуто студмістечком – 6,5% (69,96 тис. м3). Водночас збільшення споживання води порівняно з 2011 роком допустили гуртожитки: №8 – 3368 м3 (10,32%); №9 – 242 м3 (1,8%); №11 – 2684 м3 (15,43%); №17 – 10250 м3 (33,82%); №19 – 1741 м3 (1,5%). Збільшення обсягів водоспоживання допущено навчальними корпусами, іншими господарськими об’єктами та військовим містечком. Причиною збільшення водоспоживання навчальними корпусами є розрахунок водоспоживання ПАТ «Київводоканал» за середніми показниками (вересень-грудень) у зв’язку з відсутністю приладів обліку у повірочний період.

Споживачами природного газу в НТУУ «КПІ» є гуртожитки студмістечка (приготування їжі), навчальні корпуси № 4, 6, 21, 23. Витрати на оплату спожитого природного газу в 2012 році склали 0,82% від загальних витрат на комунальні послуги, у 2011 році їх питома частка складала 0,6%.

Загалом по університету за підсумками 2012 року зменшено споживання теплової енергії, електричної енергії та холодної води.

Такі результати є показником гарної роботи служб університету, однак можливий резерв економії енергоносіїв значний. Тому, керівникам підрозділів спільно зі службами головного інженера необхідно в 2013 році дотримуватися виконання Програми енергоефективності НТУУ «КПІ» на 2012–2015 роки та розробити локальні плани заходів для підтримання позитивних тенденцій зменшення енергоспоживання, яких було досягнуто в 2012 році.

Оздоровлення і відпочинок студентів і співробітників університету.

Усі бази відпочинку – «Маяк», «Політехнік», «Сосновий», «Глобус» – були вчасно підготовлені до оздоровчого сезону. В них за літній період оздоровилися 1872 особи – 692 співробітники і 1180 студентів та аспірантів. Проте бази відпочинку використовуються неефективно. Серед співробітників квоти по виділених путівках використано: база «Маяк» – 44,52% (2011р. – 67,86%), «Політехнік» – 22,08% (2011р. – 33,33%), «Сосновий» – 40,63% (2011р. – 73,44%). Серед студентів: «Маяк» – 93,52% (2011 – 92,44%), «Політехнік» – 25% (2011 – 30,42%), «Глобус» – 61,1% (2011 – 76,67%).

Оздоровчій комісії, профкомам співробітників і студентів, керівникам підрозділів, органам студентського самоврядування необхідно провести серйозну роботу з організації відпочинку співробітників і студентів на базах відпочинку університету.

Останнім часом з’явилася низка проблем. В пансіонаті «Маяк» у жовтні та грудні минулого року після руйнівних штормових вітрів виникла необхідність виконання ремонтно-відновлювальних робіт об’єктів пансіонату. Частина транспортних засобів АТП не підлягають ремонту і потребують оновлення, особливо спецтехніка. Існує нагальна необхідність придбання солерозкидувача МДКЗ-20 на базі шасі КАМАЗ-6520 та іншої техніки.

На завершення хочу подякувати співробітникам усіх підрозділів департаменту адміністративно-господарської роботи за плідну роботу із забезпечення життєдіяльності НТУУ «КПІ».

П.В.Ковальов, проректор з адміністративно-господарської роботи та розвитку матеріально-технічної бази