Костянтин Григорович Дементьєв (1864-1916) - професор, завідувач лабораторії мінеральних речовин та тех-нології будівельних матеріалів Київського політехнічного інституту (1903-1907), директор Київського політехнічного інституту (1908-1911), секретар і декан інженерного відділення (1905-1907).

Дементьєв Костянтин Григорович (1864-1916) - професор, завідувач лабораторії мінеральних речовин та технології будівельних матеріалів Київського політехнічного інституту (1903-1907), директор Київського політехнічного інституту (1908-1911), секретар і декан інженерного відділення (1905-1907). Засновник та головний редактор часопису «Вестник технологии химических и строительньїх материалов» (1910).У 1899 закінчив Санкт-Петербурзький технологічний інститут. У 1902 запрошений викладати на кафедрі технології будівельних матеріалів Київського політехнічного інституту. Читав технологію будівельних матеріалів для студентів інженерного відділення і технологію мінеральних речовин - для студентів хімічного, був завідувачем лабораторії з названих технологій. У 1906 захистив дисертацію і був затверджений у званні ад'юнкта інституту з хімічної технології і технології будівельних матеріалів, призначений екстраординарним професором кафедри технології будівельних матеріалів. У 1907 - ординарний професор. 31 травня 1908 згідно з рішенням Ради інституту обраний директором Київського політехнічного інституту терміном на три роки.

В 1911 переведений професором вищого складу до Олексіївського Донського (Новочеркаського) політехнічного інституту.

Нагороджений орденом Св.Станіслава ІІІ ступеня (1897) та Св. Володимира (1911).

Автор багатьох наукових праць і підручників з технології будівельних матеріалів, серед яких: «Фабрично-хімічний контроль основних виробництв мінеральної хімії» (1897), «Скорочений курс технології мінеральних речовин» (1904), «Початковий курс хімії» (1907), «Теплота й заводські печі. Курс лекцій» (1911), «Технологія будівельних матеріалів» (1912).

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".-К.:Освіта, 1998.-155с