Чи є державні місця на заочному навчанні?

Так, є. Кількість ліцензійних місць та обсяг державного замовлення зазначається в Плані набору в НТУУ "КПІ" на 1 курс на поточний рік. На певних напрямах підготовки передбачене бюджетне фінансування заочної форми навчання.

Особи, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною (вечірньою) формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.